Home Tags VIÊN NÉN TOLBUTAMID

Tag: VIÊN NÉN TOLBUTAMID

APLICATIONS

Phổ Dexamethason

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Dexamethason với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

VIÊN NÉN DOMPERIDON

THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

BENZATHIN BENZYLPENICILIN

HOT NEWS