Trang chủ Tags VIÊN SỦI PARACETAMOL

Tag: VIÊN SỦI PARACETAMOL

- Advertisement -

APLICATIONS

DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT

Dexclorpheniramini maleas C16H19CIN2.C4H4O4          p.t.l: 390,9 Dexclorpheniramin maleat là (3S)-3-(4-clorophenyl)-N,N dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1amin (Z)-butendioat, phải chứa từ 98,0 % đến 100,5 % C16H19CIN2.C4H4O4, tính theo...

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

MÒ HOA TRẮNG

XÀ SÀNG (Quả)

HOT NEWS