Trang chủ Tags Xác định khối lượng

Tag: Xác định khối lượng

- Advertisement -

APLICATIONS

VANILIN

VANILIN Vanilin là 4-hydroxy-3-methoxybenzaldchyd, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C8H8O3, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất vanilin Bột tinh thể hay...

MEPROBAMAT

POLYSORBAT 20

ATROPIN SULFAT

HOT NEWS