drug

Cửa hàng

Hiển thị 25–36 của 6753 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 6,500,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 28 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
(1 đánh giá) 715,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 295,000 VNĐ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:GelQuy cách đóng gói: Hộp 1 chai 150ml
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 160,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
(1 đánh giá) 320,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 3.00 5 sao
(1 đánh giá) 420,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nang Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 550,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Thêm vào giỏ hàng

Drug

Osalte-M

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 905,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nang cứngQuy cách đóng gói: Hộp 30 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 3.00 5 sao
(1 đánh giá) 975,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 1,350,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Thêm vào giỏ hàng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 860,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Viên nén bao phimQuy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Thêm vào giỏ hàng

Drug

Polydeson

Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 đánh giá) 4,000 VNĐ
Số lượng 1000 sản phẩm có sẵn
Dạng bào chế:Dung dịchQuy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 5ml
Thêm vào giỏ hàng