BÔNG HÚT NƯỚC TIỆT KHUẨN
Lanugo gossypii absorbens sterilis

Bông hút nước tiệt khuẩn phải đạt tất cả các yêu cầu trong chuyên luận “Bông hút nước”. Đôi khi có màu hơi vàng do được tiệt khuẩn bằng nhiệt.

Thử vô khuẩn

Bông hút nước tiệt khuẩn phải đáp ứng yêu cầu của phép Thử vô khuẩn (Phụ lục 13.7).

Bảo quản

Bảo quản trong đồ bao gói kín tránh nhiễm khuẩn, để nơi khô.

BÔNG HÚT NƯỚC TIỆT KHUẨN
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here