Lưu trữ Danh mục: Cao dược liệu, dầu, tinh dầu

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Cao dược liệu, dầu, tinh dầu

Tinh dầu Gừng (A ether oleum Zingiberis) – Dược điển Việt Nam 5

Tinh dầu thu được từ thân rễ cây Gừng (Zingiber officinale Rose.), họ Gừng (Zingiberaceae)...

Tinh dầu Hồi (Aetheroleum Anisi stellati) – Dược điển Việt Nam 5

Lấy từ quả chín đã phơi khô của cây Hồi (Illicium verum Hook.f.), họ Hồi...

Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici) – Dược điển Việt Nam 5

Tinh dầu Tần dày lá Tinh dầu thu được từ lá tươi của cây Húng...

Tinh dầu Hương Nhu Trắng (Aetheroleum Ocimi gratissimi) – Dược điển Việt Nam 5

Lấy từ cành mang lá, hoa, quả của cây Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.),...

Tinh dầu Long Não (Aetheroleum Cinnamomi camphorae) – Dược điển Việt Nam 5

Lấy từ gỗ và lá của cây Long não [Cinnamomum camphora (L.) Presl. = Laurus...

Tinh dầu Quế (Aetheroleum Cinnamomi) – Dược điển Việt Nam 5

Lấy từ vỏ thân hoặc vỏ cành Quế (Cinamomum cassia Presl. – Cinamomum aromaticum Ne) hoặc...

Tinh dầu Nghệ (Actheroleum Curcumae) – Dược điển Việt Nam 5

Tinh dầu thu được từ thân rễ cây Nghệ (Curcuma longa L.), họ Gừng (Zingiberaceae)...

Tinh dầu Tràm (Aetheroleum Cajuputi) – Dược điển Việt Nam 5

Tinh dầu lấy từ lá tươi của cây Tràm gió, còn gọi là cây Chè...

Tinh dầu Bạch Đàn (Aetheroleum Eucalypti) – Dược điển Việt Nam 5

Lấy từ lá của nhiều loài Bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus exserta F. Muell.)...

Dầu Mù u (Oleum Calophylli inophylli) – Dược điển Việt Nam 5

Dầu ép từ hạt của cây Mù u (Calophyllum inophyllum L.), họ Bứa (Clusiaceae) đã...