Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 12

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 12

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN B1 TRONG DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.21 Lưu ý : Các aflatoxin là những chất rất độc và gây...

ĐỊNH TÍNH DƯỢC LIỆU VÀ CÁC CHẾ PHẨM BẰNG KÍNH HIỂN VI

PHỤ LỤC 12.18 Định tính bằng kính hiển vi là phương pháp sử dụng kính...

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN ĐÔNG DƯỢC

PHỤ LỤC 12.20 Trong đông y, các vị thuốc được dùng để uống thường qua...

XÁC ĐỊNH ACID ARISTOLOCHIC I TRONG DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.22 Acid aristolochic I là chất có độc tính cao, được cho là...

LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

PHỤ LỤC 12.24 Một số trường hợp, lỗ khí và chỉ số lỗ khí có...

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DẤU VÂN TAY HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KỶ LỎNG HOẶC SẮC KÝ KHÍ

PHỤ LỤC 12.23 Dấu vân tay hóa học (DVT) là các thông tin hóa học...

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT

PHỤ LỤC 12.17 Định nghĩa Hóa chất bảo vệ thực vật là những chất hay...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤT VỚI DUNG MÔI

PHỤ LỤC 12.13 Dụng cụ Dụng cụ xác định hàm lượng nước (Hình 12.13) gồm...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ TRƯƠNG NỞ

PHỤ LỤC 12.19 Chỉ số trương nở là thể tích (ml) chiếm giữ của 1...

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VỤN NÁT CỦA DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.12 CÁCH XÁC ĐỊNH Cân một lượng dược liệu nhất định (p gam)...