Lưu trữ Danh mục: Dược liệu

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Dược liệu

Dâm Dương Hoắc (Herba Epimedii) – Dược Điển Việt Nam 5

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của các loài Dâm dương hoắc...

Cà Độc Dược (Lá) (Folium Daturae metelis) – Dược Điển Việt Nam 5

Lá phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược (Datura metel L.), họ Cà...

Cát Sâm (Rễ) (Radix Millettiae speciosae) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: Sâm nam, Sâm gỗ, Sơn liên ngẫu Rễ củ đã phơi hay sấy...

Cát Cánh (Rễ) (Radix Platycodi grandiflori) – Dược Điển Việt Nam 5

Rễ để nguyên hoặc đã cạo vỏ ngoài, phơi hoặc sấy khô của cây Cát...

Cánh Kiến Trắng (Benzoinum) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: An tức hương Nhựa thơm để khô, lấy ờ thân cây Bồ đề...

Cau (Vỏ quả) (Pericarpium Arecae catechi) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: Đại phúc bì, đại phúc mao Vỏ quả đã bỏ vỏ ngoài (lớp...

Cau (Hạt) (Semen Arecae catechi) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: Binh lang Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả chín của...

Cam Thảo Nam (Herba et Radix Scopariae) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: Cam thảo đất, Dã cam thảo, Thổ cam thảo Toàn cây kể cả...

Cam Thảo (Rễ và Thân rễ) (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) – Dược Điển Việt Nam 5

Rễ và thân rễ còn vỏ hoặc đã cạo lớp bần, được phơi hay sấy...

Cải Củ (Hạt) (Semen Raphani sativi) – Dược Điển Việt Nam 5

Tên khác: Lai phục tử, La bặc tử Hạt lấy từ quả chín, phơi hay...