Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 1

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 1

DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG

Định nghĩa dung dịch rửa vết thương Dung dịch rửa vết thương là những dung...

CHÈ THUỐC

Định nghĩa chè thuốc Là dạng thuốc rắn được bào chế từ hoa, lá hoặ...

THUỐC THANG

THUỐC THANG Thuốc thang được cấu tạo từ các vị thuốc đã qua chế biến...

RƯỢU THUỐC Alcoholaturae

    RƯỢU THUỐC Alcoholaturae Định nghĩa Rượu thuốc là dạng thuốc lỏng dùng để...

THUỐC BỘT Y TẾ  Musci medicati

  THUỐC BỘT Y TẾ Musci medicati Thuốc bột là dạng thuốc lỏng đóng trong...

THUỐC VIÊN NÉN Tabellae

THUỐC VIÊN NÉN Tabellae Định nghĩa Viên nén là dạng thuốc rắn, mỗi viên là...

THUỐC TIÊM, THUỐC TIÊM TRUYỀN

  THUỐC TIÊM, THUỐC TIÊM TRUYỀN Injectiones, infusiones Định nghĩa Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền...

THUỐC KHÍ DUNG Aerosolum

  THUỐC KHÍ DUNG Aerosolum Thuốc khí dung là dạng bào chế mà trong quá...

THUỐC HÍT Inhalationis

  THUỐC HÍT Inhalationis Định nghĩa Thuốc hít là dạng bào chế rắn hoặc lỏng,...

THUỐC NHỎ MŨI VÀ THUỐC XỊT MŨI DẠNG LỎNG

  THUỐC NHỎ MŨI VÀ THUỐC XỊT MŨI DẠNG LỎNG Định nghĩa Thuốc nhỏ mũi...