Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 1

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 1

SIRÔ THUỐC Sirupi

1.4 SIRÔ THUỐC Sirupi Định nghĩa Sirô thuốc là chế phẩm thuốc lỏng hay hỗn...

DUNG DỊCH THUỐC Solutiones

1.3 DUNG DỊCH THUỐC Solutiones Định nghĩa Dung dịch thuốc là những chế phẩm lỏng...

CỒN THUỐC Tincturae

1.2 CỒN THUỐC Tincturae Định nghĩa Cồn thuốc là những chế phẩm lỏng, được điều...

CAO THUỐC Extracta

1.1 CAO THUỐC Extracta Định nghĩa Cao thuốc là chế phẩm được chế bằng cách...