Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 1

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 1

THUỐC NHỎ MẮT Cllyria

  THUỐC NHỎ MẮT Cllyria Định nghĩa Thuốc nhỏ mắt là dung dịch nước, dung...

THUỐC NANG Capsulae

  THUỐC NANG Capsulae Định nghĩa Thuốc nang là dạng thuốc uống chứa một hay...

THUỐC MỀM DÙNG TRÊN DA VÀ NIÊM MẠC

1.12 THUỐC MỀM DÙNG TRÊN DA VÀ NIÊM MẠC Praeparationes molles  ad usum  dermicum Định...

THUỐC HOÀN Pilula

PHỤ LỤC 1.11 THUỐC HOÀN Pilula Định nghĩa Thuốc hoàn là dạng thuốc rắn, hình...

THUỐC ĐẶT Suppositoria

PHỤ LỤC 1.10 THUỐC ĐẶT Suppositoria Định nghĩa Thuốc đặt là dạng thuốc rắn, chứa một...

THUỐC DÁN THẤM QUA DA VÀ CAO DÁN

PHỤ LỤC 1.9 THUỐC DÁN THẤM QUA DA VÀ CAO DÁN I. THUỐC DÁN THẤM...

THUỐC CỐM Granulae

Phụ lục 1.8 THUỐC CỐM Granulae Định nghĩa Thuốc cốm hay thuốc hạt là dạng...

THUỐC BỘT Pulveres

Phụ lục 1.7 THUỐC BỘT Pulveres Định nghĩa Thuốc bột là dạng thuốc rắn, gồm...

NHŨ TƯƠNG THUỐC Emulsiones 

PHỤ LỤC 1.6 NHŨ TƯƠNG THUỐC Emulsiones  Định nghĩa     Nhũ tương thuốc là...

HỖN DỊCH THUỐC Suspensiones

1.5 HỖN DỊCH THUỐC Suspensiones Định nghĩa     Hỗn dịch là dạng thuốc lỏng...