THUỐC NANG Capsulae

0
24316

 

THUỐC NANG
Capsulae

Định nghĩa

Thuốc nang là dạng thuốc uống chứa một hay nhiều dược
chất trong vỏ nang với nhiều hình dạng và kích thước khác
nhau. Vỏ nang được làm chủ yếu từ gelatin hoặc polyme
như HPMC… Ngoài ra trong vỏ nang còn chứa các tá dược
khác như chất hóa dẻo, chất màu, chất bảo quản…
Thuốc chứa trong nang có thể là dạng rắn (bột, cốm, pellet…)
hay lỏng, nửa rắn (hồn dịch, nhũ tương, bột nhào…).

Yêu cầu chất lượng chung

Độ đồng đều hàm lượng (Phụ lục 11.2)

Nếu không có các chỉ dẫn khác, yêu cầu này áp dụng cho
các thuốc nang có chứa một hoặc nhiều dược chất, trong
đó có các dược chất có hàm lượng dưới 2 mg hoặc dưới
2 % (kl/kl) so với khối lượng thuốc trong 1 nang. Đối với
nang có từ 2 dược chất trờ lên, chỉ thử độ đồng đều hàm
lượng với thành phần nào có hàm lượng nhỏ như qui định
ở trên.

Độ đồng đều khối lượng (Phụ lục 11.3)

Nếu phép thử độ đồng đều hàm lượng đã được tiến hành
với tất cả các dược chất có trong nang thì không phải thử
độ đồng đều khối lượng.

Định tính, định lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác

Theo qui định trong chuyên luận riêng.

Độ hòa tan (Phụ lục 11.4)

Các thuốc nang có yêu cầu thử độ hòa tan sẽ có qui định cụ
thể trong chuyên luận riêng. Không yêu cầu thử độ rã đối
với thuốc nang đã thử độ hòa tan.

Bảo quản

Trong bao bì kín, nhiệt độ không quá 30 °c.

Thuốc nang cứng

Vỏ nang cứng gồm nắp nang và thân nang hình trụ lồng
khít vào nhau bằng khớp trên vỏ nang hoặc được hàn kín
sau khi đóng thuốc. Thuốc đóng trong nang thường ở dạng
rắn (bột, hạt…). Quá trình chế tạo vỏ và đóng thuốc được
thực hiện riêng.
Ngoài các yêu cầu chung của thuốc nang, thuốc nang cứng
phải đạt các yêu cầu sau:

Độ rã (Phụ lục 11.6)

Nếu không có chỉ dẫn gì khác, dùng nước làm môi trường
thử, thời gian rã phải trong vòng 30 min. Nếu thử trong
môi trường nước không đạt, thay nước bằng dung dịch
acid hydrocloric 0,1 M (TT) hoặc dịch dạ dày giả (TT).
Nếu nang nổi trên mặt nước, có thể dùng đĩa khi thử.

Thuốc nang mềm

Thuốc nang mềm là một khối mềm chứa dược chất và tá
dược đóng trong vỏ kín với nhiều hình dạng và kích cỡ
khác nhau. Vỏ nang mềm làm bằng hỗn hợp gelatin, chất
hóa dẻo, chất màu, chất bảo quản…
Thuốc đóng trong nang mềm thường ờ dạng lỏng, dung
dịch, hồn dịch hay nhũ tưcmg. Quá trình chế tạo vỏ và
đóng thuốc được thực hiện đồng thời.
Thuốc nang mềm dùng để uống hoặc để đặt.
Ngoài các ycu cầu chung của thuốc nang, thuốc nang mêm
phải đạt các yêu cầu sau:

Độ rã (Phụ lục 11.6)

Nếu không có chỉ dẫn gì khác, dùng nước làm môi trường
thử, cho đĩa vào mồi ống thừ, thời gian rà phải trong vòng
30 min. Nếu thử trong môi trường nước không đạt, thay
nước bằng dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) hoặc
dịch dạ dày giả (TT).
Nếu dược chất có tương tác với đĩa, có thể thử không
dùng đĩa.
Nếu nang không rã do dính vào đĩa, thử lại với 6 viên khác
không dùng đĩa. Mau thử đạt yêu cầu nếu cả 6 viên đều rã.

Thuốc nang tan trong ruột

Thuốc nang tan trong ruột là các nang cứng hay nang mềm
có vỏ nang hoặc hạt đóng nang rã trong dịch ruột. Đối với
các thuốc nang đóng hạt được bao tan ở ruột phải tiến hành
thử độ hòa tan để kiểm tra sự giải phóng dược chất theo
Phụ lục 11.4 và theo chuyên luận riêng.
Ngoài các yêu cầu chung của thuốc nang, thuốc nang tan
trong ruột phải đáp ứng được các yêu cầu:

Độ rã

Đối với thuốc nang có vỏ nang bền với dịch dạ dày phải
thử độ rã (Phụ lục 11.6). Dùng dung dịch acid hydrocloric
0,1 M (TT) làm môi trường thử. Không dùng đĩa, nếu
không có chỉ dẫn gì khác, vận hành thiết bị thử trong 2 h.
Không có nang nào được rã hoặc nứt vỡ làm thuốc trong
nang lọt ra ngoài.
Thay dung dịch acid bằng dung dịch đệm phosphat
pH 6,8 (TT). Cho đĩa vào mỗi ống thử, vận hành thiết bị thử trong 60 min. Kiểm tra từng nang, cả 6 nang phải rã hết.
Nếu nang không rã do dính vào đĩa, thử lại với 6 viên khác
không dùng đĩa. Mẫu thử đạt yêu cầu nếu cả 6 viên đều rã.

Thuốc nang tác dụng kéo dài

Thuốc nang tác dụng kéo dài là thuốc nang cứng hay nang
mềm, trong đó vỏ nang hay thuốc trong nang (hoặc cả 2)
được bào chế để dược chất giải phóng kéo dài. Ngoài các
yêu cầu chung của thuốc nang, thuốc nang tác dụng kéo
dài phải thử độ hòa tan theo yêu cầu qui định trong chuyên
luận riêng.

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây