Lưu trữ Danh mục: Thuốc cổ truyền

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Thuốc cổ truyền

Hoàn tiêu dao – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Sài hồ (Radix Bupleuri)                   ...

Hoàn thiên vương bổ tâm – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)                 ...

Hoàn thập toàn đại bổ – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                 ...

Hoàn sâm nhung bổ thận – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Ba kích (Radix Morindae officinalis)                 ...

Hoàn quy tỳ – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                 ...

Hoàn phì nhi – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Nhục đậu khấu (Semen Myristicae) (nướng)               ...

Hoàn ninh khôn (Ninh khôn chí bảo hoàn) – Dược điển Việt Nam 5

Công thức A giao (Colla Corii Asini)                 ...

Hoàn nhị trần – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)          200 g Bán...

Hoàn ngân kiều giải độc – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)                 ...

Hoàn minh mục địa hoàng – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)          160 g Sơn...