Hội đồng Dược điển Việt Nam V

HỘI ĐỒNG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

(Theo Quyết định số 3931/QĐ-BYTngàv 14/10/2009, Quyết định Sớ 5322/QĐ-BYT ngày 31/12/2010,
Quyết định số 1032/QĐ-BYT ngày 03/4/2012)

Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam V
TS. Nguyễn Văn Tựu (10/2009 – 2010)
PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu (từ 12/2010)

Các Phó chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam V

Cục trường Cục Quản lý Dược; TS. Trương Quốc Cường
Viện trường Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ưone: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn (từ 4/2012)
Viện trường Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh: PGS.TS. Nguyền Ngọc Vinh
Viện trưởng Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế: PGS.TS. Lê Văn Phùng (đển 12/2014)
Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế: PGS.TS. Trần Thị Oanh
Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tể: ThS. Nguyền Quang Ân
Ủy viên thư ký hội đồng: TS. Nguyễn Văn Lợi
ThS. Cao Thị Mai Phương

Ban Thường trực Hội đồng Dược điển V

Trướng Ban: TS. Nguyễn Văn Tựu
Phó trưởng ban: PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu
DS. Nguyễn Văn Thanh

Các ủy viên: PGS.TS. Trịnh Vãn Quỳ, GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, GS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Trần Thị Oanh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh, PGS.TS. Lê Văn Phùng, ThS. Nguyễn Quang Ân, PGS.TS. Lê Viêt Hùng, GS.TS. Lê Quan Nghiệm, TS. Phạm Quốc Bảo, PGS. TSKH. Nguyễn Minh Khởi, DS. Nguyễn Quý Sơn, TS. Lê Thanh Hải, TS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Cao Thị Mai Phương.

Ban Danh pháp – Quy chế

Trưởng ban: TS. Trương Quốc Cường
Phó tnrớng ban: TS. Phạm Quốc Bào
DS. Nguyễn Văn Thanh
Thư kỷ ban: TS. Nguyễn Văn Lợi
Các ủy viên: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hài, ThS. Lục Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, ThS. Cao Thị Mai Phương, ThS. Chu Đăng Trung, DS. Nguyễn Văn Viên.

Ban Hóa dược

Trưởng ban: PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu
Phó trường ban: ThS. Phan Thị Thuỳ Chi
PGS.TS. Trương Phương
Thư ký ban: ThS. Lục Thị Thu Hằng.
Các ủy viên: TS. Trần Hồng Anh, ThS. Phạm Thị Duyên, PGS.TS. Trần Thành Đạo, ThS. Nguyễn Thanh Hà, ThS. Nguyền Thị Thu Hà, ThS. Trần Thúy Hạnh, PGS.TS. Trần Đức Hậu, ThS. Lê Thị Thiên Hương, TS. Chương Ngọc Nài, GS.TS. Nguyễn Hài Nam, ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo, ThS. Lê Thị Thu, PGS.TS. Lê Minh Trí, ThS. Trần Thị Bích Vân, DS. Nguyễn Thị Hồng Yến.

Ban Bào chế

Trưởng ban: GS.TS. Võ Xuân Minh
Phó trướng ban: PGS.TS. Đoàn Cao Sơn
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh
Thư ký ban: ThS. Lục Thị Thu Hằng.
Các ủy viên: ThS. Trần Thị Quvnh Chi, TS. Hà Minh Hiển, TS. Lê Thị Hường Hoa, PGS.TS. Nguyễn Đảng Hòa, ThS. Bùi Thị Hòa, PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa, PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ, ThS. Lê Văn Lăng, ThS. Nguyễn Đăng Lâm, TS. Nguvền Trần Linh, PGS.TS. Nguyễn Văn Long, PGS.TS. Hà Diệu Ly, DSCK II. Dương Công Minh, ThS. Phạm Thị Hồng Nhung, DS. Phạm Hồng Phương, ThS. Cao Thị Mai Phương, DSCK1. Bùi Van Thanh, ThS. Lục Thị Vân.

Ban Dược liệu – Đông dược

Trưởng ban: GS.TS. Phạm Thanh Kỳ
Phó trưởng ban: PGS.TS. Trần Hùng
PGS.TSKH. Nguvền Minh Khởi
Thư ký ban: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
Cúc ủy viên: ThS. Vương Vãn Ảnh, DS. Nguyễn Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Thị Kim Danh, ThS. Huỳnh Ngọc Duy, ThS. Phạm Thị Giảng, PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng, TS. Nguyền Viết Kình, TS. Võ Văn Lẹo, TS. Bùi Mỳ Linh, TS. Trần Công Luận, TS, Phạm Đông Phương, PGS.TS. Trần Thị Hồng Phương, ThS. Trịnh Thị Quy, PGS.TS. Đỗ Quyên, GS.TS. Phạm Xuân Sinh, ThS. Lê Thị Minh Thảo, PGS.TS. Nguyền Viết Thân, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thu, PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thụy, TS. Nguyền Đức Toản, TS. Phạm Xuân Trường, TS. Nguyễn Văn Tựu, PGS.TS. Nguyên Tiền Vũng.

Ban Vắc xin và Sinh phẩm

Trưởng ban: PGS.TS.Lê Văn Phùng (đến 2014)
Phó trưởng ban: PGS.TS. Nguyên Thị Hồng Linh,
GS.TS. PhanThị Ngà.
Thư ký ban: TS. Đồ Thùy Ngân
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
Các ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh, TS. Lê Kim Hòa, BS. Đỗ Diệp Lan, PGS.TS. Trương Xuân Liên, GS.TS Lê Thị Luân, ThS. Lưu Anh Thư, GS.TSKH. Nguyền Thu Vân, ThS. Lê Thị Hải Yến.

Ban Phương pháp kiểm nghiệm chung

Trưởng ban: PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ
Phó trưởng ban: TS. Phùng Thị Vinh
ThS. Cao Thị Mai Phương
Thư ký ban: ThS. Nguyền Thị Phương Mai
Các ủy viên: ThS. Nguyền Tuẩn Anh, TS. Lê Đình Chi, PGS.TSKH. Đồ Trung Đàm, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hà, ThS. Lục Thị Thu Hằng, ThS. Đặng Trần Phương Hồng, ThS. Nguyền Thị Vĩnh Hồng, TS. Tạ Mạnh Hùng, PGS.TS. Trần Việt Hùng, TS. Nguyễn Thị Kim Hương, ThS. Trương Thị Thu Lan, GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu, PGS.TS. Nguyền Đức Tuấn.

Ban Biên tập – Hiệu đính

Trưởng ban: TS. Nguyễn Văn Tựu
Phó trưởng ban: ThS. Lục Thị Thu Hằng
ThS. Cao Thị Mai Phương
Thư ký ban: ThS. Nguyền Thị Phương Mai
Các ủy viên: ThS. Phan Thị Thủy Chi, PGS.TSKH. Đồ Trung Đàm, ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Đặng Trần Phương Hồng. ThS. Nguyền Thị Hương, GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, TS. ĐỖ Thủy Ngân, PGS.TS. Trịnh Văn Ọuỳ, DSCKII. Trần Thị Lệ Sung, TS. Phùng Thị Vinh.

Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam

Giám đắc: ThS. Lục Thị Thu Hằng
Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
Cán bộ chuyên trách: ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Thị Hương, DSTH. Phạm Bình Minh, ThS. Nguyễn Thanh Thảo, CN. Hà Thị Thúy, DS. Nguyễn Thị Trang.