banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

THUỐC NHỎ MŨI VÀ THUỐC XỊT MŨI DẠNG LỎNG

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

 

THUỐC NHỎ MŨI VÀ THUỐC XỊT MŨI
DẠNG LỎNG

Định nghĩa

Thuốc nhỏ mũi và thuốc xịt mũi dạng lỏng là các dung
dịch, nhũ tương hay hỗn dịch dùng để nhỏ hoặc bơm xịt
vào trong hốc mũi để gây tác dụng tại chỗ hay toàn thân.
Thuốc nhỏ mũi thường được đóng vào lọ chứa đa liều có
gắn bộ phận nhỏ giọt thích hợp. Thuốc xịt mũi dạng lỏng
được đóng vào trong lọ chứa có gắn bộ phận phun hoặc
đóng vào lọ dưới áp suất cao có hoặc không có van phân
liều. Kích thước của các giọt thuốc khi phun ra phải cho
phép thuốc bám được vào trong hốc mũi.

Phương pháp điều chế

Điều chế theo phương pháp thích hợp tùy theo thuốc là
dung dịch, hỗn dịch hay nhũ tương.
Các chế phẩm có chất dẫn là nước thường phải đẳng
trương và có thể cho thêm tá dược để điều chỉnh độ nhớt,
điều chỉnh hay ổn định pH, để tăng tính tan của hoạt chất
hay để ổn định chế phẩm.
Trong sản xuất, đóng gói, tồn trữ và phân phối, phải có
những biện pháp thích hợp để đảm bảo yêu cầu về giới hạn
vi sinh vật. Đối với các chế phẩm vô khuẩn, phải điều chế
với các nguyên liệu và phương pháp thích hợp để đảm bảo
tính vô khuẩn, tránh ô nhiễm và ngăn cản sự phát triển của
các vi sinh vật.
Thuốc nhỏ mũi đóng trong lọ chứa đa liều và thuốc xịt mũi
có sử dụng chất dẫn là nước, phải cho thêm chất bảo quản
ở nồng độ thích hợp trừ trường hợp bản thân chế phẩm có
tính sát khuẩn.

Yêu cầu chất lượng

Đạt yêu cầu chất lượng theo các chuyên luận riêng.
Chế phẩm không được gây kích ứng và gây ảnh hưởng đến
chức năng của màng nhầỵ và hệ lỏng trong mũi.
Khi bảo quản, các chế phẩm dạng nhũ tương có thể có hiện
tượng tách pha; dạng hỗn dịch có thể có hiện tượng lắng
cặn xuống đáy lọ nhưng phải dễ dàng phân tán đều trở lại
khi lắc để phân chia liều được chính xác.
Chế phẩm dạng hỗn dịch phải kiểm soát kích thước thích
hợp của các tiêu phân tùy theo mục đích sử dụng.
Đồ đựng thuốc nhỏ mũi phải đáp ứng các yêu cầu nêu
trong Phụ lục 17.1 hoặc 17.3.
Trừ khi có chỉ dẫn khác, thuốc nhỏ mũi được cung cấp dưới
dạng đơn liều và các thuốc xịt mũi phân liều có tác động
toàn thân, phải đáp ứng các yêu cầu của các thử nghiệm sau:

Độ đồng đều khối lượng

   Thuốc nhỏ mũi đơn liều dạng dung dịch:
Cân riêng từng lượng thuốc được lấy cẩn thận ra từ 10 lọ
và xác định khối lượng trung bình thuốc trong lọ. Không
được có quá 2 đơn vị lệch hơn 10 % và không có đơn vị
nào lệch hơn 20 % so với khối lượng trung bình của thuốc.
   Thuốc xịt mũi phân liều dạng dung dịch:
Xịt bỏ liều đầu tiên, đợi ít nhất 5 s, xịt bỏ tiểp một lần
nữa. Lặp lại quy trình này 3 lần nữa. Cân khối lượng của lọ thuốc, xịt bỏ một liều và cân khối lượng còn lại của lọ thuốc. Tính chênh lệch giữa hai khối lượng. Lặp lại quy
trình như trên với 9 lọ thuốc xịt khác. Chế phẩm đạt yêu cầu
của thử nghiệm nếu không có quá 2 giá trị lệch hơn 25 % và
không có giá trị nào lệch hơn 35 % so với giá trị trung bình.

Độ đồng đều hàm lượng

Thuốc nhỏ mũi đơn liều dạng hỗn dịch hoặc nhũ tương
phải đáp ứng thử nghiệm sau:
Lấy hết thuốc trong mỗi lọ ra và xác định hàm lượng riêng
của thuốc trong từng lọ. Chế phẩm phải đáp ứng yêu cầu
của Phụ lục 11.2, phương pháp 1.

Độ đồng đều phân liều

Thuốc xịt mũi phân liều dạng hỗn dịch hay nhũ tương phải
đáp ứng theo thử nghiệm sau:
Dùng một dụng cụ có khả năng giữ lại số lượng thuốc
vừa phun ra khối bộ phận phun. Lắc lọ thuốc trong 5 s
và xịt bỏ liều đầu tiên, đợi ít nhất 5 s, lắc trong 5 s và
xịt bỏ tiếp một lần nữa. Lặp lại quy trình này 3 lần nữa.
Sau 2 s, xịt một liều thuốc vào trong dụng cụ hứng. Rửa
dụng cụ hứng nhiều lần để thu hồi lại liều thuốc. Xác định
hàm lượng của hoạt chất trong nước rửa. Lặp lại quy trình
như trên với 9 lọ thuốc khác. Nếu không có chỉ dẫn khác,
chế phẩm đáp ứng thử nghiệm nếu không có quá một liều
vượt ngoài giới hạn 75 % đến 125 % và không có giá trị
nào vượt ngoài giới hạn 65 % đến 135 % so với giá trị
trung bình của 10 liều (lấy từ 10 lọ). Nếu có 2 hoặc 3 giá
trị vượt qua giới hạn 75 % đến 125 % nhưng vẫn nằm
trong giới hạn 65 % đến 135 %, lặp lại thử nghiệm với
20 lọ thuốc nữa. Chế phẩm đáp ứng thử nghiệm nếu không
có quá 3 trong số 30 lọ vượt ra ngoài giới hạn 75 % đến
125 % và không có giá trị nào vượt ngoài giới hạn 65 %
đến 135 % so với giá trị trung bình của 30 lọ.

Thể tích

+10 % thể tích ghi trên nhãn (Phụ lục 11.1).

Giới hạn nhiễm khuẩn

Đạt yêu cầu qui định trong Phụ lục 13.6.

Bảo quản

Đối với các thuốc vô khuẩn, bảo quản thuốc trong chai lọ
vô khuẩn, kín, có niêm bảo đảm.
Các thuốc xịt mũi được đóng vào các lọ dưới áp suất cao
phải được để nơi mát, xa nguồn nhiệt.
Nhãn thuốc theo qui định hiện hành và có ghi tên, nồng
độ (hàm lượng) của chất bảo quản và thời hạn sử dụng sau
khi mở nắp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *