Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.40 Nguyên lý Dựa trên phản ứng của lipid với vanilin trong môi trường acid sulfuric và acid phosphoric tạo thành hợp chất màu.Đo...

Dừa cạn (lá)

UY LINH TIÊN (Rễ và Thân rễ)

Hà thủ ô đỏ (rễ)

HOT NEWS