Home Chuyên luận

Chuyên luận

No posts to display

APLICATIONS

MIẾT GIÁP 

MIẾT GIÁP Carapax Trionycis Mai ba ba Mai đã phơi hay sấy khô của con Ba ba  (Trionyx sinemis  Wiegmann), họ Ba ba (Trionychidae). Mô tả Miết giáp hình...

VIÊN NÉN PHENYTOIN

VIÊN NÉN ACID TRANEXAMIC 

Phổ Erythromycin

HOT NEWS