Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

BENZATHIN BENZYLPENICILIN

BENZATHIN BENZYLPENICILIN Benzathinum henzylpenicillinum Benzathin benzylpcnicilin là phức hợp theo tỷ lệ (1 : 2) của N,N’-dibenzylethan-1,2-diamin với acid (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6--4-thia-1- azabicy cloheptan-2-carboxylic, phải chứa từ 96,0...

HOÀN BỔ TRUNG ÍCH KHÍ

CÀ ĐỘC DƯỢC (Hoa)

HOT NEWS