Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

ARTEMISININ

ARTEMISININ Artemisminum Artemisinin là (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-3,6,9 trimethyl-octahyđro-3,12-epoxypyrano -1,2benzodioxepin-10(3H)-on, phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C15H2205, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh...

Ý Dĩ (Hạt)

LÁ MÓNG

RƯỢU THUỐC Alcoholaturae

HOT NEWS