Lưu trữ Danh mục: Các chuyên luận

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Các chuyên luận

VẮC XIN CÚM BẤT HOẠT (Vaccinum influenzae inactivatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin cúm bất hoạt là một hỗn dịch trong suốt, vô khuẩn chứa một...

INTERFERON ALPHA 2 (Interferoni alfa 2) – Dược điển Việt Nam 5

Interferon alpha 2 là sinh phẩm ở dạng lỏng hoặc đông khô có chứa interferon...

Dâm Dương Hoắc (Herba Epimedii) – Dược Điển Việt Nam 5

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của các loài Dâm dương hoắc...

Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022: Tra cứu online dễ dàng, nhanh chóng

Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu được biên soạn và xuất bản...

VIÊN NÉN TOLBUTAMID

Tabellae Tolbutamidi Là viên nén chứa tolbutamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

VIÊN NÉN TIMOLOL

Tabellae Timololi Là viên nén chứa timolol maleat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...

VIÊN NÉN THEOPHYLIN

Tabellae Theophyllini Là viên nén chứa theophylin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

THUỐC NHỎ MẮT TORRAMYCIN

Collyrium Tobramycin Thuốc nhỏ mắt tobramycin là dung dịch vô khuẩn của tobramycin trong nước,...

VIÊN NÉN TINIDAZOL

Tabellae Tinidazoli Là viên nén bao phim chứa tinidazol. Chế phẩm phải đáp ứng các...