Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

OXACILIN NATRI MONOHYDRAT

0
 C19H18N3NaO5S.H20                                  p.t.l: 441,4 Oxacilin natri monohydrat là natri (2S,...

THUỐC TIÊM NATRI CLORID

DEXAMETHASON

HOT NEWS