Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

AMIKACIN

AMIKACIN Amikacinum Amikacin là 6-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-4-0-(6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-1-N- -2-deoxy-D-streptamin, chất kháng khuẩn điều chế từ kanamycin A, phải chứa từ 96,5 % đến 102,5 % C22H43N5O13 tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột...

MAGNESI LACTAT DIHYDRAT

HOT NEWS