BỒ CỐT CHỈ (Quả)

Fractus Psoraleae corylifoliae Phá cố chỉ, Đậu miêu Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Bồ cốt chỉ (Psoralea coryiifolia L.), họ Đậu (Fabaceae). Mô tả bồ cốt chỉ (quả) Quả hình thận,...

BỒ KẾT (Gai)

Spina Gleditsiae australis Tạo giác thích Gai ở thân và cành đã phơi hay sấy khô của cây Bồ kết (Gleditsia australis Hemsl.), họ Đậu (Fabaceae). Mô tả bồ kết (gai) Gai phân nhánh, các...

BỒ CÔNG ANH

Thân mang lá đã phơi hay sấy khô của cây Bồ công anh (Lactuca indica L.), họ Cúc (Asteraceae). Mô tả bồ công anh Lá mỏng nhăn nheo, nhiều hình dạng, thường có...

BỒ BỒ

Herba Adenosmatis indiani Thân, cành mang lá và hoa đã phơi khô của cây Bồ bồ họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Mô tả bồ bồ Thân hình trụ tròn (đôi khi có thiết...

BÌNH VÔI

Phần gốc thân phình ra thành củ đã cạo bỏ vỏ nâu đen ở ngoài hoặc thái thành miếng phơi hay sấy khô của cây Bình vôi hoặc một số...

BÌM BÌM BIẾC (Hạt)

Semen Pharbitidis Khiên ngưu tử, Hắc sửu Dược liệu là hạt phơi hay sấy khô của cây Bìm bìm biếc , họ Bìm bìm (Convolvulaceae) Mô tả bìm bìm biếc Hạt gần giống một phần...

BÈO TẤM

Herba Spirodelae polyrrhiza Phù bình, Tử bình, Bèo tấm tía Toàn cây phơi sấy khô của cây Bèo tấm {Spirodelapolyrrhiza (L.) Schield., họ Bèo tấm (Lemmaceae). Mô tả bèo tấm Dược liệu là những búi...

BÁN CHI LIÊN

Toàn cây phơi hoặc sấy khô của cây Bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don), họ Bạc hà (Lamiaceae) Mô tả bán chi liên Rễ mảnh dẻ. Thân vuông, tụ lại thành bó,...

BÁN HẠ (Thân rễ)

Bán hạ bắc: Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Bán hạ , họ Ráy (Araceae). Mô tả bán hạ Dược liệu có dạng hình cầu hay hình cầu dẹt, đường...

BÁN BIÊN LIÊN

Toàn cây phơi hay sấy khô của cây Bán biên liên (LobeliachinensisLour.), họ Hoa chuông (Campanunlaceae). Mô tả bán biên liên Thường cuốn với nhau tạo thành khối. Thân rễ có màu vàng nâu...
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN ACID ASCORBIC

VIÊN NÉN ACID ASCORBIC Tabellae Acidi ascorbici Viên nén vitamin C VIÊN NÉN ACID ASCORBIC Là viên nén chứa acid ascorbic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...

MICONAZOL

Phổ Theophylin

PENICILAMIN

HOT NEWS