Trang chủ Chuyên luận Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

ZIDOVUDIN

Zidovudinum Zidovudin là 1 -(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pento furanosyl)-5-methylpyrimidin-2,4-(1H, 3H)-dion, phải chứa từ 97,0 % đến 102 % C10H13N5O4, tính theo chể phẩm đã làm khô. C10H13N5O4 Tính chất zidovudin Bột...

PHỤ TỬ

VIÊN NÉN IBUPROFEN

MAGNESI STEARAT

HOT NEWS