banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

CLORAL HYDRAT (Clorali hydras)

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

CLORAL HYDRAT
Clorali hydras


Cloral hydrat là 2,2,2-tricloroethan-l,l-diol, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C2H3C13O2.

Tính chất

Tinh thể trong suốt, không màu, mùi đặc biệt, vị cay. Rất tan trong nước, dễ tan trong ethanol 96 %.

Định tính

Dung dịch S: Hòa tan 2,5 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 25 ml với cùng dung môi.
A. Lấy 10 ml dung dịch S, thêm 2 ml dung dịch natri hydroxvd 2 M (TT), hỗn hợp trở nên đục và khi đun nóng có mùi cloroíorm.
B. Lấy 1 ml dung dịch S, thêm 2 ml dung dịch natri sulfit (TT) màu vàng xuất hiện và nhanh chóng trở nên nâu đỏ. Để yên trong một thời gian ngắn, tủa đỏ có thể xuất hiện.

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu {Phụ lục 9 3. phương pháp 2).

pH

pH của dung dịchs phải từ 3,5 đến 5,5 (Phụ iục 6.2).

Kim loại nặng

Không được quá 20 phân triệu (Phụ ỉục 9.4.8).
Pha loãng 10 ml dung dịch S thành 20 ml bằng nước. Lấy 12 ml dung dịch thu được tiến hành thử theo phương pháp 1. Dùng dung dịch chì mẫu 1 phần triệu Pb (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Clorid

Không được quá 0,01 % (Phụ lục 9.4.5).
Pha loãng 5 ml dung dịch S thành 15 ml bằng nước và tiến hành thử.

Cloral alcolat

Đun nóng 1,0 g chế phẩm với 10 ml dung dịch natri hydroxyd 2 M (TT), lọc và thêm từng giọt dung dịch iod 0,1 N (CĐ) cho tới khi xuất hiện màu vàng. Để yên 1 h, không được xuất hiện tủa.

Cắn không bay hơi

Không được quá 0,1 %.
Bốc hơi 2,000 g chế phẩm trổn cách thùy. Khối lượng cắn không được quá 2 mg.

Định lượng

Hòa tan 4,000 s chế phẩm trong 10 ml nước và thêm 40,0 ml dung dịch natri hydroxyd 1N (CĐ). Để yên chính xác 2 min và chuẩn độ bằng dung dịch acid sulfuric 1 N (CĐ)dùng 0,1 ml dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị. Chuẩn độ dung dịch đã trung hòa với dung dịch bạc nitrat 0.1 N (CĐ), dùng 0,2 ml dung dịch kali cromat (TT) làm
chỉ thị. Tính số ml dung dịch natri hydroxyd 1 N (CĐ) đã dùng bằng cách lấy thể tích dung dịch natri hydroxyd 1N (CĐ) cho vào lúc bắt đầu chuẩn độ trừ đi thể tích dung dịch acidsulfuric 1N (CĐ) đã dùng trong lần chuẩn độ đầu tiên và hai phần mười lăm thể tích dung dịch bạc nitrat 0,1 N (CĐ) dùng trong lần chuẩn độ thứ hai.
1 ml dung dịch natri hỵdroxyd 1N (CĐ) tương đương với 165,4 mg C2H3C13O2.

Bảo quản

Trong đồ đựng kín.

Loại thuốc

Thuốc ngủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *