banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

CỠ BỘT VÀ RÂY

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

PHỤ LỤC 3.5

Bột

Các cỡ bột được quy định dựa vào các số của rây. Trừ khi có chỉ dẫn khác, khi quy định dùng một rây đế xác định cỡ bột thì không được có dưới 97 % khối lượng thuốc bột qua được cỡ rây đó. Khi quy định dùng hai rây đế xác định cỡ bột thì để một rây lên trên rây kia và tiến hành rây; không được có dưới 95 % khối lượng thuốc bột qua rây có số rây cao hơn và không được quá 40% khối lượng thuốc bột qua rây có số rây thấp hơn.

Người ta dùng những ký hiệu sau đây để quy định các cỡ bột:

Bột thô (1400/ 355) là bột mà không ít hơn 95 % phân tử qua được rây số 1400 và không quá 40 % qua được rây số 355.
Bột nửa thô (710/ 250) là bột mà không ít hơn 95 % phần tử qua được rây số 710 và không quá 40 % qua được rây số 250.
Bột nửa mịn (355/ 180) là bột mà không ít hơn 95 % phần tử qua được rây số 355 và không quá 40 % qua được rây số 180.
Bột mịn (180/ 125) là bột mà không ít hơn 95 % phần tử qua được rây số 180 và không quá 40 % qua được rây số 125.
Bột rất mịn (125/ 90) là bột mà không ít hơn 95 % phần tử qua được rây số 125 và không quá 40 % qua được rây số 90.

Rây

Lưới rây có thể dệt bằng sợi kim loại hoặc sợi các vật liệu khác thích hợp và dệt thành những mắt vuông. Lưới của rây dùng để rây bột thuốc được phân loại bằng những con số, chủng biểu thị kích thước lỗ rây quy định tính bằng milimét (Bảng 3.5). Vật liệu để làm lưới rây không được tạo ra một phản ứng nào với những bột đem rây. Khi rây, tránh kéo dài thời gian vì sẽ làm tăng độ mịn của bột. Khi không dùng vào mục đích phân tích, có thể dùng rây có mắt tròn, có đường kính trong bằng 1,25 lần chiều rộng mắt vuông của rây có cỡ tương ứng

Bảng 3.5 – Cỡ rây ( kim loại)

SỐ RÂY * CỠ MẮT RÂY (mm) ĐƯỜNG KÍNH SỢI DÂY (mm)
2000 2000 0.900
1400 1400 0.710
710 0.710 0.450
500 0.500 0.3150
355 0.355 0.224
250 0.250 0.160
180 0.180 0.125
150 0.150 0.100
125 0.125 0.090
90 0.090 0.063
75 0.075 0.050
45 0.045 0.032

 

Đối với bột thô hoặc nửa thô thì lấy 25 g tới 100 g bột để thử. Cho vào rây thích hợp, lắc rây theo chiều ngang quay tròn ít nhất 20 min và rây tới khi xong. Cân đúng số lượng còn lại ở trên rây và số thu được trong hộp hứng.
Đối với bột nửa mịn, mịn hay rất mịn thì tiến hành như bột thô, nhưng mẫu bột lẩy đổ thử không quá 25 g và lắc rây ít nhất 30 min rồi rây tới khi xong.
Trường hợp phải rây những chất có dầu hay những bột khác có xu hướng bít mặt rây thì trong quá trình rây thỉnh thoảng chải cẩn thận mặt rây, tách rời những đông tụ lại khi rây.
* Số rây biểu thị kích thước đo bằng micromet của mắt rây.
Những quy định mắt rây bằng sợi kim loại chử yếu được lựa chọn trong tiêu chuẩn ISO 565-1975.

Ghi chú: Đổi với dược liệu có khi cần dùng các cỡ rây to hơn so với bảng cỡ rây trên, trong trường họp này chỉ cần nêu rõ kích thước của cỡ mắt rây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *