Lưu trữ Danh mục: Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

PHENOBARBITAL

C12H12N2O3 P.t.l: 232,2 Phenobarbital là 5-ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)trion, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C12H12N2O3...

PETHIDIN HYDROCLORID

C15H21NO2.HCl p.t.l: 283,8 Pethidin hydroclorid là ethyl-1-methyl-4-phenyl-piperidin- 4-carboxylat hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến...

PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2 ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-[[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl) phenyl]carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5...

VIÊN NÉN PHTHALYLSULFATHIAZOL

Tabellae Phthalylsulfathiazoli Là viên nén chứa phthalylsulfathiazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

VIÊN NÉN PERINDOPRIL tert-BUTYLAMIN

Tabellae tert-Butylamini perindoprilum Là viên nén chứa Perindopril tert-butylamin. Chế phẩm phải đáp ứng các...

PERINDOPRIL tert-BUTYL AMIN

tert-Butylamini Perindoprilum Perindopril Erbumin C19H32N2O5.C4H11N p.t.l: 441,6 Perindopril tert-butylamin là 2-methylpropan-2-amin (2S,3aS,7aS)-1 -[(2S)-2-[[( 1S)-1 (ethoxycarbonyl)...

PEPSIN

Pepsinum Pepsin là chế phẩm dạng bột chứa men tiêu protein, lấy từ niêm mạc...

PENICILAMIN

C5H11NO2S p.t.l: 149,2 Penicilamin là acid (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 %C5H11NO2S,...

PEFLOXACIN MESILAT

C18H24FN306S.2H20 p.t.l: 465,5 Pefloxacin mesylat là acid 1 -ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl piperazin-1 -yl)-4-oxo- 1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic methansulphonat dihydrat, phải...

VIÊN NÉN PEFLOXACIN MESYLAT

Tabellae Pefloxacini mesylati Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa pefloxacin mesylat. Chế...