Phổ Acebutolol hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của phổ Acebutolol hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);...  

Phổ PolyStyren

Dưới dây là hình ảnh của phổ PolyStyren với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);...    

Phổ Abacavir

Phổ Abacavir Dưới đây là hình ảnh của phổ Abacavir gồm các thông số: Abacavir - Máy FTIR - Pha: Đĩa Kalibromid - Độ truyền quang(%) - Số sóng(cm-1)
- Advertisement -

APLICATIONS

TINH DẦU HÚNG CHANH

0
TINH DẦU HÚNG CHANH Aetheroleum Plectranthi amboinici Tinh dầu Tần dày lá Tinh dầu thu được từ lá tươi của cây Húng chanh , họ Bạc hà...

Phổ Artemether

ISOSORBID DINITRAT HỖN HỢP

MƠ MUỐI

HOT NEWS