LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

PHỤ LỤC 12.24 Một số trường hợp, lỗ khí và chỉ số lỗ khí có ý nghĩa trong kiểm nghiệm dược liệu, số lượng lỗ khí (số lỗ khi trên 1 cm2...

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DẤU VÂN TAY HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG...

PHỤ LỤC 12.23 Dấu vân tay hóa học (DVT) là các thông tin hóa học của dược liệu được biểu thị dưới dạng sắc ký đồ, các phổ và các đồ thị......

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT

PHỤ LỤC 12.17 Định nghĩa Hóa chất bảo vệ thực vật là những chất hay hỗn hợp nhiều chất được sử dụng nhằm ngăn cản, tiêu diệt hoặc kiểm soát dịch hại đối...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤT VỚI DUNG MÔI

PHỤ LỤC 12.13 Dụng cụ Dụng cụ xác định hàm lượng nước (Hình 12.13) gồm có bình cầu (A) nối qua ống (D) với ống hình trụ (B); ống này gắn với ống...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ TRƯƠNG NỞ

PHỤ LỤC 12.19 Chỉ số trương nở là thể tích (ml) chiếm giữ của 1 g dược liệu, sau khi để trương nở trong nước hoặc một dung môi khác theo quy...

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VỤN NÁT CỦA DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.12 CÁCH XÁC ĐỊNH Cân một lượng dược liệu nhất định (p gam) đã được loại tạp chất. Rây bằng rây có số rây quy định theo chuyên luận riêng hoặc...

XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

PHỤ LỤC 12.11 Tạp chất lẫn trong dược liệu bao gồm tất cả các chất ngoài quy định của dược liệu đó như: Đất, đá, rơm rạ, cây cỏ khác, các bộ...

XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHIẾT ĐƯỢC TRONG DƯỢC LIỆU

PHỤ LỤC 12.10 Phương pháp xác định các chất chiết được bằng nước Phương pháp chiết lạnh: Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt trong chuyên luận riêng, cân chính xác khoảng 4,000...

DẦU BÉO

PHỤ LỤC 12.9 Tạp chất kiềm Trộn 10 ml aceton (TT) và 0.3 ml nước trong ống nghiệm, thêm 0,05 ml dung dịch xanh bromophenol 0,04 % trong ethanol 96 % (TT), trung...

CÁC PHÉP THỬ CỦA TINH DẦU

PHỤ LỤC 12.8 Dầu béo và nhựa trong tinh dầu Nhỏ 1 giọt tinh dầu lên giấy mỏng, để khô trong gió hay hơ nóng nhẹ cho bay hết mùi tinh dầu. Không...
- Advertisement -

APLICATIONS

MEPROBAMAT

C9H18N2O4                            p.t.l: 218,3 Meprobamat là 2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl dicarbamat, phải chứa từ 97,0 %...

VIÊN NÉN TRIMETAZIDIN

THỊ ĐẾ

Cỏ ngọt (lá)

HOT NEWS