- Advertisement -

APLICATIONS

BARI SULFAT

BARI SULFAT Barii sulfas BaS04                           p.t.l: 233,4 Tính chất Bột mịn, trắng hoặc gần như...

KALI BROMID

Chiêu liêu (vỏ thân)

Hoàng kỳ (rễ)

HOT NEWS