- Advertisement -

APLICATIONS

NANG AMOXICILIN

NANG AMOXICILIN Capsulae Amoxicillni Là nang cứng có chứa amoxiciiin trihydrat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13)...

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN

XÁC ĐỊNH TRO TAN TRONG NƯỚC

HOT NEWS