- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Bupivacain

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Bupivacain với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

VIÊN NÉN NATRI THIOSULFAT

BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO

NƯỚC ĐỂ PHA THUỐC TIÊM

HOT NEWS