- Advertisement -

APLICATIONS

THANH CAO

THANH CAO Herba Artcmisiae aplaceae Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Thanh cao {Artcmisia apiacea Hance), họ Cúc (Asteraceac). Mô tả Cành hình...

Đại hồi (quả)

NGA TRUẬT (Thân rễ)

HOT NEWS