APLICATIONS

LẠC TIÊN

LẠC TIÊN Herba Passiflorae foetidae Phần trên mặt đất đã phơi hoặc sấy khô của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.), họ Lạc tiên (Passifloraceae). Mô tả Đoạn...

KALI CLORID

HOT NEWS