Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 17

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 17

ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO CHẾ PHẨM THUỐC TIÊM

PHỤ LỤC 17.3.2 Yêu cầu chung Nguyên liệu Chỉ những chất dẻo tinh khiết, không...

ĐỒ ĐỰNG BẰNG THỦY TINH DÙNG CHO CHẾ PHẨM DƯỢC

PHỤ LỤC 17.1 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho chế phẩm dược là vật...

ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO NHỮNG CHẾ PHẨM KHÔNG PHẢI THUỐC TIÊM

PHỤ LỤC 17.3.1 Những thử nghiệm chung Độ kín Đóng đầy 10 bình với nước,...

ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO CHẾ PHẨM NHỎ MẮT

PHỤ LỤC 17.3.3 Đồ đựng bằng chất dẻo cho các chế phẩm nhỏ mắt có...

ĐỒ ĐỰNG VÀ NÚT BẰNG CHẤT DẺO

PHỤ LỤC 17.3 Chất dẻo hay nhựa dẻo là các hợp chất cao phân từ...

ĐỒ ĐỰNG BẰNG KIM LOẠI CHO THUỐC MỠ TRA MẮT

PHỤ LỤC 17.2 Yêu cầu cần thiết Ống bằng kim loại có thể gấp được...

ĐỒ ĐỰNG CẤP 1 DÙNG CHO CHẾ PHẨM DƯỢC

PHỤ LỤC 17 Đồ đựng dùng cho chế phẩm dược hay bao bì đựng thuốc...