Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

ARGININ HYDROCLORID

ARGININ HYDROCLORID Arginini hydrochloridum Arginin hydroclorid là acid (S)-2-amino-5-guanidino pentanoic hydroclorid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C6H14N402.HCl tính theo chế phẩm đã làm...

NHA ĐẢM TỬ

Cốc tinh thảo

NANG ITRACONAZOL

HOT NEWS