PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

0
PHỤ LỤC 5.2 Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân bố khác nhau của các chất giữa hai pha không trộn lẫn vào nhau, trong đủ pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

0
PHỤ LỤC 5.3 Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

0
PHỤ LỤC 5.1 Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp mỏng, được áp dụng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc để định tính, thử tinh khiết và...
- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Ampicilin natri

0
Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ampicilin natri với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

AMPICILIN NATRI

THUỐC HÍT Inhalationis

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ)

HOT NEWS