PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

0
PHỤ LỤC 5.2 Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân bố khác nhau của các chất giữa hai pha không trộn lẫn vào nhau, trong đủ pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

0
PHỤ LỤC 5.3 Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

0
PHỤ LỤC 5.1 Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp mỏng, được áp dụng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc để định tính, thử tinh khiết và...
- Advertisement -

APLICATIONS

PHÉP THỬ XÁC ĐỊNH CHIẾT KIỆT ALCALOID

0
PHỤ LỤC 12.3 Các phép thử sau đây được dùng để xác định alcaloid đã được lấy kiệt hay chưa. Các alcaloid được chiết bằng nước...

THUỐC MỠ KẼM OXYD

KẼM SULFAT

Phổ Procainamid

HOT NEWS