banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

THUỐC TIÊM CALCI CLORID 10 % (injectio Calcii chloridi 10%)

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

THUỐC TIÊM CALCI CLORID 10 %
injectio Calcii chloridi 10%

Là dung dịch vô khuẩn của calci clorid trong nước để pha thuốc tiêm.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu câu trong chuyên luận “Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền” (Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng calci clorid (CaCl2.2H20)

Từ 95,0 % đến 105,0 % so với hàm lượng ghi trên nhãn.

Tính chất

Dung dịch trong, không màu. Nếu có màu, không được đậm hơn dung dịch màu mẫu VN(Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Định tính

A. Lấy 1 ml chế phẩm, thêm vài giọt dung dịch amoni oxalat 4 % (TT), tạo thành tùa trắng, tủa này ít tan trong dung dịch acidacetic 6 M (TT), tan trong acid hydrocloric (TT).
B. Dung dịch chế phẩm cho các phản ứng của clorid (Phụ lục 8.1)

pH

5,0 đến 8,0 (Phụ lục 6.2).

Nội độc tố vi khuẩn

Không được quá 0,2 EU/mg calci clorid (Phụ lục 13.2).

Định lượng

Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương đương với 0,3 g calci clorid, cho vào bình nón 500 ml, pha loãng với nước thành 300 ml. Thêm 6 ml dung dịch natri hydroxyd 10 M (TT), 15 mg hỗn hợp calcon (TT) làm chỉ thị. Chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B 0,1 M (CĐ) đến khi màu của dung dịch chuyển từ tím sang xanh hoàn toàn, 1 ml dung dịch Trilon B 0,1 M (CĐ) tương đương với 14,7 mg CaCl2.2H20.

Bảo quản

Nơi khô mát.

Loại thuốc

Điều trị giảm calci huyết.

Hàm lượng thường dùng

Dung dịch tiêm 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *