VIÊN NÉN ACID MEFENAMIC

0
499

VIÊN NÉN ACID MEFENAMIC
Tabellae Acidi mefenamici

Là viên nén chứa acid mefenamic.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:
Hàm lượng acid mefenamic, C15H15N02, từ 95,0 % đến 105,0 % so với lượng ghi trên nhãn.

Độ nhớt

Xem phần trên.

Tính chất của phim

Xem phần trên.

Độ tan của phim

Lấy một mảnh phim thu được trong phép thử Tính chất của phim và cho vào bình nón có chứa dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) rồi khuấy. Mảnh phim không tan
trong vòng 2 h. Lấy một mảnh phim khác cho vào bình nón có chứa dung dịch đệm phosphat pH 6,8 (77) rồi khuấy.
Mảnh phim tan trong vòng 1 h

VIÊN NÉN ACID MEFENAMIC
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here