banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

VIÊN NÉN METHYLDOPA

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

Tabellae Methyldopi
Là viên nén chứa methyldopa.


Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1 .20) và các yêu cầu sau đây:
Hàm lượng methyldopa, C10H13NO4, từ 90,0 % đến 110,0 % so lượng ghi trên nhãn.

Định tính

A. Trong phần Độ hòa tan, phổ hấp thụ (Phụ lục 4. 1 ) của dung dịch thử trong khoảng 230 nm đến 350 nm có hấp thụ cực đại ở khoảng 280 nm.
B. Cân một lượng bột viên tương ứng với 10 mg methyldopa, thêm vài giọt dung dịch ninhydrin 2 % trong ethanol 96 %, đun nóng, dần dần xuất hiện màu đỏ tía sẫm.

Độ hòa tan (Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu giỏ quay.
Môi trường hòa tan: 900 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 M(TT).
Tốc độ quay: 100 r/min.
Thời gian: 45 min.
Cách tiến hành: Lấy một phần dung dịch môi trường đã hòa tan mẫu thử, lọc, loại bỏ dịch lọc đầu. Pha loãng dịch lọc với môi trường hòa tan để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 0,05 mg methyldopa/ml, Pha dung dịch methyldopa chuẩn trong môi trường hòa tan có nồng độ chính xác khoảng 0,05 mg/ml. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của các dung dịch ở bước sóng 280 nm, trong cốc đo dày 1 cm, dùng môi trường hòa tan làm mẫu trắng.
Tính hàm lượng methyldopa, C10H13NO4, đã hòa tan trong mỗi viên dựa vào độ hấp thụ của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và nồng độ C10H13NO4  của dung dịch chuẩn.
Yêu cầu: Không được ít hơn 70 % (Q) lượng methyldopa 50 lượng ghi trên nhãn được hòa tan trong 45 min.

Định lượng

Dung dịch sắt (II) tartrat: Hòa tan 1 g sắt (II) sulfat (TT), 2 g natrị kali tartrat (TT) và 100 mg natri metabisulfit (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. Pha trước khi dùng.
Dung dịch đệm: Hòa tan 50 g amoni acetat (TT) trong 1000 ml ethanol 20 % (TT). Điều chỉnh tới pH 8,5 với dung dịch amoniac 6 M (TT)

Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 100 mg methyldopa vào bình định mức 100 ml, thêm 50 ml dung dịch acid sulfuric 0,05 M (TT), lắc trong 15 min, thêm dung dịch acid sulfuric 0,05 M (TT) đến định mức. Lọc, loại bỏ dịch lọc đầu.
Dung dịch chuẩn: Dung dịch methyldopa chuẩn trong dung dịch acid sulfuric 0,05 M(TT) có nồng độ chính xác khoảng 1 mg/ml.
Cách tiến hành: Lấy 5,0 ml dung dịch thử cho vào bình định mức 100 ml, thêm 5 ml dung dịch sắt (II)tartrat, pha loãng với dung dịch đệm đến định mức, lắc đều. Tiến hành tương tự với 5,0 ml dung dịch chuẩn. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của các dung dịch thu được ở bước sóng cực đại khoảng 520 nm, trong cốc đo dày 1 cm, so với mẫu trắng là hỗn hợp 5 ml nước và 5 ml dung dịch sắt (II) tartrat, pha loãng với dung dịch đệm vừa đủ 100,0 ml.
Tính hàm lượng methyldopa, C10H13NO4, trong viên dựa vào các độ hấp thụ thu được của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và nồng độ C10H13NO4 của dung dịch chuẩn.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Chống tăng huyết áp.

Hàm lượng thường dùng


125 mg và 250 mg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *