BẠC NITRAT

0
5482

BẠC NITRAT
Argenti nitras

AgN03                                     p.t.l: 169,9
Bạc nitrat phải chứa từ 99,0 % đến 100,5 % AgNO3.

Tính chất

Tinh thể trong suốt không màu hoặc bột kết tinh màu trắng.
Rất dễ tan trong nước, tan trong ethanol 96 %.

Định tính BẠC NITRAT

A. Hòa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 5 ml nước. Thêm 3 giọt dung dịch ACidhydrocloric 10 % (TT) sẽ có tủa trắng lổn nhổn, tủa này không tan trong dung dịch acid nitric 16 % (TT), nhưng tan trong dung dịch amoniac loãng (TT).
B. Hòa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 2 ml nước, thêm 2 ml acidsulfuric (TT). Lắc đều và để nguội. Cho cẩn thận dọc theo thành ống nghiệm 1 ml dung dịch sắt (II) sulfat 8 %. Ở vùng tiếp giáp giữa hai lớp có một vòng màu nâu.

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Hòa tan 2,0 g chế phẩm trong nước và pha loãng thành 50 ml với cùng dung môi.
Dung dịch s phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Giới hạn acid – kiềm

Lấy 2 ml dung dịch s, thêm 0,1 ml dung dịch lục bromocresol (TT). Dung dịch phải có màu xanh.
Lấy 2 ml dung dịch s, thêm 0,1 ml dung dịch đỏ phenol (77). Dung dịch phải có màu vàng.

Các muối lạ

Không được quá 0,3 %.
Thêm 7,5 ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT) vào 30 ml dung dịch s. Lắc mạnh. Đun nóng trên nồi cách thủy 5 min. Lọc. Bốc hơi 20 ml dịch lọc trên nồi cách thủy đến khô. Sấy cắn ở 100 °C đến 105 °C tới khối lượng không đổi. cắn thu được không quá 2 mg.

Nhôm, bismuth, đồng và chì

Hòa tan 1,0 g chế phẩm trong hỗn hợp gồm 4 ml amoniac đậm đặc (TT) và 6 ml nước. Dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Định lượng BẠC NITRAT

Hòa tan khoảng 0,300 g chế phẩm trong 50 ml nước. Thêm 2 ml dung dịch acid nitric 2 M (TT) và 1 ml dung dịch sắt (III) antoni sulfat (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch amoni sulfocyamid 0,1 N (CĐ) đến màu vàng hơi đỏ.
1 ml dung dịch amoni sulfocyamid 0,1 N (CĐ) tương đương với 16,99 mg AgN03.

Bảo quản

Trong bao bì kín, phi kim loại, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Khử trùng.

Chế phẩm

Dung dịch bạc nitrat vô trùng.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây