Trang chủ Chuyên luận Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

THUỐC BỘT ASPARTAM

THUỐC BỘT ASPARTAM Pulvercs Aspartami Là thuốc bột chứa aspartam. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc bột" (Phụ lục 1.7) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng aspartam,...

MAGNESI HYDROXYD

Magnesii hydroxydum Mg(OH)2                                                           ...

PEFLOXACIN MESILAT

C18H24FN306S.2H20                  p.t.l: 465,5 Pefloxacin mesylat là acid 1 -ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl piperazin-1 -yl)-4-oxo- 1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic methansulphonat dihydrat, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C18H24FN306S, tính theo...

BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH Barii sulfas pro Suspensio Bari sulfat pha hỗn dịch là hỗn hợp khô của bari sulfat với chất phân tán thích hợp, có thể chứa các chất thơm và...

MELOXICAM

C14H13N3O4S2                                          p.t.l: 351,4 Meloxicam là 4 -hydroxy-2-methyl- N-(5-methylthiazol-2- yl) -2H- 1,2-benzothiazin-3 carboxamid...

BENZYLPENICILIN NATRI 

BENZYLPENICILIN NATRI  Benzylpenicilinum natricum Benzylpenicilin natri là natri (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6--4-thia-1-azabicyclo heptan-2-carboxylat, được sản xuất bằng cách nuôi cấy chủng Penicilium notatum hoặc các chủng cùng họ hoặc bằng các phương pháp khác, phải chứa...

NANG TAN TRONG RUỘT OMEPRAZOL

Capsulae Omeprazoli Là nang cứng chứa các vi hạt được bao tan trong ruột có chứa omeprazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc nang” (Phụ lục 1.13)...

DỊCH TRUYỀN RINGER – LACTAT

lnfusio Ringer-Lactate Là dung dịch vô trùng để truyền tĩnh mạch có chứa; 0,027 % calci clorid, 0,04 % kali ciorid, 0,6 % natri clorid và 0,32 % natri lactat trong nước...

VIÊN NÉN AMODIAQUIN HYDROCLORID

VIÊN NÉN AMODIAQUIN HYDROCLORID Tabellae Amodiaquini hydrochloridi Là viên nén chứa amođiaquin hydroclorid. Chế phẩm phài đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu...

DILTIAZEM HYDROCLORID

Diltiazemi hydrochloridum C22H26N2O4S.HCl                                   p.t.l: 451,0 Diltiazem hydroclorid là (2S,3S)-5--2-(4-methoxyphenyl)- 4-oxo 2, 3, 4, 5- tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetat hydroclorid,...
- Advertisement -

APLICATIONS

Top 5 Chuỗi nhà thuốc có bán Online uy tín nhất...

0
Dược điển Việt Nam - Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay tại thành phố. Việc tự ý ra ngoài mua...

Phổ Carbamazepin

HOT NEWS