Trang chủ Chuyên luận Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID Amitriptylini hydrochloridum Amitriptylin hydroclorid là 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a,d]annulen-5-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C20H23N.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể không màu hoặc bột trắng hay gần...

BETAMETHASON DIPROPIONAT

BETAMETHASON DIPROPIONAT Betamethasoni dipropionas Betamethason dipropionat là 9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl dipropionat,phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C28H37F07, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng, thực tế...

NANG PIROXICAM

Capsulae Piroxicami Là nang cứng chứa piroxicam. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng piroxicam, C15H13N304S, từ...

THUỐC TIÊM TRUYỀN NATRI CLORID ĐẲNG TRƯƠNG

Infusio Natrii chloridi isotonica Là dung dịch vô khuẩn của natri clorid trong nước để pha thuốc tiêm. Chế phẩm không được có các chất bảo quản. Chế phẩm phải đáp ứng các...

VIÊN NÉN PHTHALYLSULFATHIAZOL

Tabellae Phthalylsulfathiazoli Là viên nén chứa phthalylsulfathiazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng phthalylsulfathiazol,C17H13N3O5S2, từ...

IBUPROFEN

C13H1802    p.t.l :206,3 Ibuprofen là acid (2RS)-2-propanoic. Tạp chất B: Acid (2RS)-2-(4-butylphenyl)propanoic. Tạp chất C: (2RS)-2-propanamid. Tạp chất D: Acid (2RS)-2'(4-methylphenyl)propanoic. Tạp chất E: 1-ethanon. Tạp chất f : Acid 3-propanoic. Tạp chất G: Acid (1 RS,4RS)-7-(2-methylpropyl)-1-]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-dicarboxylic. Tạp...

NƯỚC VÔ KHUẨN ĐỂ TIÊM

Aqua sterilis pro injectione Nước vô khuẩn để tiêm là “Nước để pha thuốc tiêm” được đựng trong các đồ đựng thích hợp, đóng kín và được tiệt khuẩn bằng nhiệt trong...

HYDROXOCOBALAMIN ACETAT

C62H89CoN13O15P. C2H4O2                                                           ...

ACID HYDROCLORIC

ACID HYDROCLORIC Acidum hydrochloricum Công thức cấu tạo: HCl Acid hydrocloric phải chứa từ 35,0 % đến 39,0 % (kl/kl) HCl. Tính chất Chất lỏng trong và không màu, bốc khói. Hòa trộn ở bất kỳ...

KEM KETOCONAZOL VÀ NEOMYCIN

Cremoris Ketoconazoli et Neomycini Là kem bôi da có chứa ketoconazol và neomycin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc"...
- Advertisement -

APLICATIONS

NIKETHAMID

C10H14N2O                                     p.t.l: 178,2 Nikethamid là N,N- diethylpyridin- 3-...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

HOT NEWS