ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng....
- Advertisement -

APLICATIONS

THUỐC NHỎ MŨI OXYMETAZOLIN

0
Nasalia Oxymetaiolini Thuốc nhỏ mũi oxymetazolin là dung dịch của oxymetazolin hydroclorid trong nước, có thể có thêm tá dược thích hợp. Chế phẩm phải đáp...

VIÊN NÉN PHENYTOIN

VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CODEIN

HOT NEWS