Lưu trữ Danh mục: Các chuyên luận

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Các chuyên luận

PIPERACILIN NATRl

C23H26N5Na07S ptl: 539,5 Piperacilin natri là natri (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(4-ethyl- 2,3“dioxopiperazin-1 -yl) carbonyl] amino]-2-phenylacetyl] amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptan-2-carboxylat, phải...

PHENOXYMETHYLPENICILIN

C16H18N2O5S p.t.l: 350,4 Phenoxymethylpenicilin là acid (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl -7-oxo-6-[(phenoxy acetyl) amino] -4-thia-1 -azabicyclo [3.2.0]heptan-2-carboxylic, được sản...

VIÊN NÉN PHENOBARBITAL

Tabellae Phenobarbitalii Viên nén Gardenal, Luminal Là viên nén chứa phenobarbital. Chế phẩm phải đáp...

PHENOBARBITAL

C12H12N2O3 P.t.l: 232,2 Phenobarbital là 5-ethyl-5-phenylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)trion, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C12H12N2O3...

PETHIDIN HYDROCLORID

C15H21NO2.HCl p.t.l: 283,8 Pethidin hydroclorid là ethyl-1-methyl-4-phenyl-piperidin- 4-carboxylat hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến...

PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2 ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-[[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl) phenyl]carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5...

VIÊN NÉN PHTHALYLSULFATHIAZOL

Tabellae Phthalylsulfathiazoli Là viên nén chứa phthalylsulfathiazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

VIÊN NÉN PERINDOPRIL tert-BUTYLAMIN

Tabellae tert-Butylamini perindoprilum Là viên nén chứa Perindopril tert-butylamin. Chế phẩm phải đáp ứng các...

PERINDOPRIL tert-BUTYL AMIN

tert-Butylamini Perindoprilum Perindopril Erbumin C19H32N2O5.C4H11N p.t.l: 441,6 Perindopril tert-butylamin là 2-methylpropan-2-amin (2S,3aS,7aS)-1 -[(2S)-2-[[( 1S)-1 (ethoxycarbonyl)...

PEPSIN

Pepsinum Pepsin là chế phẩm dạng bột chứa men tiêu protein, lấy từ niêm mạc...