DUNG DỊCH ACID BORIC 3 %

0
7990

DUNG DỊCH ACID BORIC 3 %
Solutio Acidi borici 3 %

DUNG DỊCH ACID BORIC 3 % Là dung dịch dùng tại chỗ của acid boric trong nước.

Mục lục

Công thức điều chế

Acid boric                  3 g
Nước tinh khiết vđ      100 ml
Hòa tan acid boric trong nước sôi, để nguội, thêm nước vừa đủ 100 ml. Lọc.
Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Dung dịch thuốc” (Phụ lục 1.3) và các yêu cầu sau đây:
Hàm lượng acid boric, H3BO3, từ 95,0 % đến 105,0 % so với lượng ghi trên nhãn.

Tính chất

Dung dịch trong, không màu, không mùi, có phản ứng hơi acid

Định tính DUNG DỊCH ACID BORIC 3 %

A. Lấy 3 ml chế phẩm vào một bát sứ nhỏ, đun trong cách thủy đến cắn. Thêm vào cắn 5 ml methanol (TT), khuấy cho tan (có thể đun trên cách thủy nếu cần). Thêm 0,1 ml
acid sulfuric (TT) và đốt. Ngọn lửa thu được có viền màu xanh lá.
B. Lấy 5 ml chế phẩm, thêm 1 giọt dung dịch da cam methyl (TT), dung dịch có màu vàng. Thêm 5 ml glycerin (TT), màu chuyển sang đỏ cam.

Định lượng DUNG DỊCH ACID BORIC 3 %

Lấy chính xác 5 ml chế phẩm, thêm 20 ml glycerin (TT) đã được trung tính trước [dùng dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị ]và chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) cho tới khi xuất hiện màu hồng.
Thêm 5 ml glycerin (TT) đã trung tính trước với dung dịch  phenolphtalein (TT), nếu màu hồng biến mất thì tiếp tục chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) cho tới khi xuất hiện màu hồng bền vững.
1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) tương ứng với 6,18 mg H3BO3.

Giới hạn nhiễm khuẩn

Chế phẩm phải đạt yêu cầu về giới hạn nhiễm khuẩn (Phụ lục 13.6).
Nếu dùng để rửa mắt, chế phẩm phải vô khuẩn (Phụ lục 13.7).

Bảo quản

Đựng trong đồ đựng kín.

Loại thuốc

Sát khuẩn tại chỗ

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây