HUYẾT THANH KHÁNG DẠI

0
2079

Serum antirabicum
Huyết thanh kháng dại là chế phẩm có chứa globulin miễn dịch kháng virus dại, có khả năng trung hòa đặc hiệu virus dại.
Nhận dạng
Huyết thanh kháng dại trung hòa virus dại làm cho virus mất khả năng gây bệnh, trở nên vô hại đối với động vật cảm thụ.
Các thử nghiệm kiểm định
Huyết thanh kháng dại phải đáp ứng các thử nghiệm kiểm định ghi trong chuyên luận “Huyết thanh miễn dịch dùng cho người” và các yêu cầu sau đây:
Protein ngoại lai: Không được có trong thành phẩm.
Công hiệu
Công hiệu của huyết thanh kháng dại được thể hiện bằng số đơn vị quốc tể trong 1 ml (lU/ml).
Tiêu chuẩn. Không nhỏ hơn 150 IU/ml.

Phương pháp xác định số IU/ml của huyết thanh kháng dại được thực hiện bằng phương pháp trung hòa trên chuột nhắt (Phụ lục 15.17). Phàn ứng này dựa trên sự trung hòa một liều cổ định hiệu giá virus dại thử thách với các độ pha loãng khác nhau của huyết thanh.
Bảo quản
Huyết thanh kháng dại cần được bảo quàn trong điều kiện lạnh, ờ nhiệt độ từ 2 °c đến 8 °c, không để đông băng.
Nhãn
Các thông tin ghi trên nhãn được tuân thủ theo quy định chung, ghi trong chuyên luận “Huyết thanh miễn dịch dùng cho người”.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây