Phổ Erythromycin ethyl sucinat

0
1067

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Erythromycin ethyl sucinat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

BÌNH LUẬN
Vui lòng nhập bình luận của bạn