Lưu trữ Danh mục: Các Phụ Lục

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Các Phụ Lục

PHƯƠNG PHÁP DIỆN DI MAO QUẢN

phụ lục 5.7 Điện di là hiện tượng di chuyển của tiểu phân tích điện...

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI

phụ lục 5.6 Điện di là hiện tượng liên quan đến sự di chuyển của...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

PHỤ LỤC 6.13 Khối lượng riêng thô Khối lượng riêng thô của bột là tỷ...

PHÂN TÍCH NHIỆT

phụ lục 6.12 Phân tích nhiệt là một nhóm các kỹ thuật xác định những...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ RÂY PHÂN TỬ

PHỤ LỤC 5.5 Sắc ký rây phân tử là phương pháp chia tách các phân...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN B1 TRONG DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.21 Lưu ý : Các aflatoxin là những chất rất độc và gây...

ĐỊNH TÍNH DƯỢC LIỆU VÀ CÁC CHẾ PHẨM BẰNG KÍNH HIỂN VI

PHỤ LỤC 12.18 Định tính bằng kính hiển vi là phương pháp sử dụng kính...

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN ĐÔNG DƯỢC

PHỤ LỤC 12.20 Trong đông y, các vị thuốc được dùng để uống thường qua...

XÁC ĐỊNH ACID ARISTOLOCHIC I TRONG DƯỢC LIỆU

phụ lục 12.22 Acid aristolochic I là chất có độc tính cao, được cho là...

LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

PHỤ LỤC 12.24 Một số trường hợp, lỗ khí và chỉ số lỗ khí có...