XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤT VỚI DUNG MÔI

0
PHỤ LỤC 12.13 Dụng cụ Dụng cụ xác định hàm lượng nước (Hình 12.13) gồm có bình cầu (A) nối qua ống (D) với ống hình trụ (B); ống này gắn với ống...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ TRƯƠNG NỞ

0
PHỤ LỤC 12.19 Chỉ số trương nở là thể tích (ml) chiếm giữ của 1 g dược liệu, sau khi để trương nở trong nước hoặc một dung môi khác theo quy...

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VỤN NÁT CỦA DƯỢC LIỆU

0
phụ lục 12.12 CÁCH XÁC ĐỊNH Cân một lượng dược liệu nhất định (p gam) đã được loại tạp chất. Rây bằng rây có số rây quy định theo chuyên luận riêng hoặc...

XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU

0
PHỤ LỤC 12.11 Tạp chất lẫn trong dược liệu bao gồm tất cả các chất ngoài quy định của dược liệu đó như: Đất, đá, rơm rạ, cây cỏ khác, các bộ...

XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHIẾT ĐƯỢC TRONG DƯỢC LIỆU

0
PHỤ LỤC 12.10 Phương pháp xác định các chất chiết được bằng nước Phương pháp chiết lạnh: Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt trong chuyên luận riêng, cân chính xác khoảng 4,000...

DẦU BÉO

0
PHỤ LỤC 12.9 Tạp chất kiềm Trộn 10 ml aceton (TT) và 0.3 ml nước trong ống nghiệm, thêm 0,05 ml dung dịch xanh bromophenol 0,04 % trong ethanol 96 % (TT), trung...

CÁC PHÉP THỬ CỦA TINH DẦU

0
PHỤ LỤC 12.8 Dầu béo và nhựa trong tinh dầu Nhỏ 1 giọt tinh dầu lên giấy mỏng, để khô trong gió hay hơ nóng nhẹ cho bay hết mùi tinh dầu. Không...

ĐỊNH LƯỢNG TINH DẦU TRONG DƯỢC LIỆU

0
phụ lục 12.7 Tinh dầu trong dược liệu được định lượng bằng cách cất kéo hơi nước trong dụng cụ cất như mô tả ở Hình 12.7. Dịch cất được hứng vào một...

ĐỊNH LƯỢNG TANINOID TRONG DƯỢC LIỆU

0
PHỤ LỤC 12.6 Có thể áp dụng 1 trong 2 phương pháp sau: Phương pháp 1 Cân chính xác một khối lượng bột dược liệu đã rây qua rây số 355 và chứa khoảng...

ĐỊNH LƯỢNG CINEOL TRONG TINH DẦU

0
PHỤ LỤC 12.5 Cân 3,00 g mẫu thử vừa được làm khan bằng natri sulfat khan (TT) vào một ống nghiệm khô, thêm 2,10 g o-cresol (TT) đã chảy lỏng. Đặt ống...
- Advertisement -

APLICATIONS

PRIMAQUIN DIPHOSPHAT

0
C15H21N3O.2H3PO4                           P.t.l: 455,3 Primaquin diphosphat là (4RS)-N4-(6-methoxyquinolin- 8-yl)pentan-1,4-diamin bisphosphat, phải chứa từ 98,5...

VIÊN NÉN PENICILIN V KALI

HOT NEWS