- Advertisement -

APLICATIONS

HALOPERIDOL

C21H23ClFN02 p.t.l: 375,9 Haloperidol là 4-- 1 -(4-fluorophenyl)butan-1-On, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C21H23ClFN02, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...

PIRACETAM

VIÊN NÉN AMLODIPIN

VIÊN NÉN AMITRIPTYLIN

HOT NEWS