- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Clorpromazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Clorpromazin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

MÂM XÔI (Quả)

VIÊN NÉN DOMPERIDON

Hoàng kỳ (rễ)

HOT NEWS