APLICATIONS

VIÊN NÉN ACID MEFENAMIC

VIÊN NÉN ACID MEFENAMIC Tabellae Acidi mefenamici Là viên nén chứa acid mefenamic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ...

Phổ Losartan

THUỐC KHÍ DUNG Aerosolum

VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CODEIN

HOT NEWS