APLICATIONS

ACID ASCORBIC

ACID ASCORBIC Acidum ascorbicum Vitamin C, acid L-ascorbic Acid ascorbic là (5R)-5--3,4- dihydroxyfuran-2(5H)-on, phải chứa từ 99,0 % đến 100,5 % C6H806. Tính chất Tinh thể không màu hay bột kết...

VIÊN NÉN NITROFURANTOIN

NGHỆ (Thân rễ)

VIÊN NÉN PIROXICAM

HOT NEWS