- Advertisement -

APLICATIONS

THĂNG MA (Thân rễ)

THĂNG MA (Thân rễ) Rhizoma Cimicifugae Thân rễ đã phơi hay sấy khô của các loài Thăng ma Cimicifuga heracleifolia Koni., Cimicifuga dahurica (Turez.) Maxim, hoặc...

THỤC ĐỊA

Phổ Methadon

MẪU ĐƠN BÌ (Vỏ rễ)

HOT NEWS