- Advertisement -

APLICATIONS

THUỐC NHỎ MẮT TORRAMYCIN

Collyrium Tobramycin Thuốc nhỏ mắt tobramycin là dung dịch vô khuẩn của tobramycin trong nước, có thể có thêm các tá dược thích hợp như...

DUNG DỊCH UỐNG ZIDOVUDIN

THUỐC NHỎ MẮT KẼM SULFAT

BISOPROLOL FUMARAT

HOT NEWS