- Advertisement -

APLICATIONS

ARTESUNAT

ARTESUNAT Artesunatum Artesunat là (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano -1,2-benzo-dioxepin-10-ol hydrogen succinat, phải chứa từ 96,0 % đến 102,0 % C19H2808 (định lượng bằng phương pháp A) và phải chứa...

ACICLOVIR

Phổ Terfenadin

HOT NEWS