XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤT

PHỤ LỤC 6.10 Điện dẫn suất (còn gọi là Độ dẫn điện riêng) là giá trị nghịch đảo của điện trở suất. Một dây dẫn có độ dài L (cm) và thiết diện...

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU

PHỤ LỤC 6.9 Xác định độ thẩm thấu là một phương pháp đo nồng độ thẩm thấu của dung dịch mẫu thử từ phép đo của độ hạ băng điểm. Khi một dung...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY, KHOẢNG NÓNG CHẢY VÀ ĐIỂM NHỎ GIỌT

PHỤ LỤC 6.7 Khoảng nóng chảy (gọi tắt là khoảng chảy) của một chất là khoảng nhiệt độ đã hiệu chỉnh, kể từ khi chất rắn bắt đầu nóng chảy và xuất...
dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG

PHỤ LỤC 6.3 Độ nhớt của chất lỏng là một đặc tính của chất lỏng liên quan chặt chẽ đến lực ma sát nội tại cản lại sự di động tương đối...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen của dung dịch nước. Trong thực hành, định nghĩa trên là một định nghĩa thực nghiệm. pH...
dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TỶ TRỌNG

PHỤ LỤC 6.5 Khối lượng riêng Khối lượng riêng của một chất ở nhiệt độ t (pt) là khối lượng một đơn vị thể tích của chất đó, xác định ở nhiệt độ...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC

PHỤ LỤC 6.6 Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ cao nhất giữ nguyên không đổi trong quá trình chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Dụng cụ (Hình 6.6) Một ống...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHOẢNG CHƯNG CẤT

PHỤ LỤC 6.8 Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ đã hiệu chỉnh, tại đó áp suất hơi của chất lỏng đạt tới 101,3 kPa. Xác định nhiệt độ sôi Dụng...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

PHỤ LỤC 6.1 Chỉ số khúc xạ (η) của một chất so với không khí là tỷ lệ giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ của chùm tia...
- Advertisement -

APLICATIONS

NALOXON HYDROCLORID

Naloxoni hydrochloridum Naloxon hydroclorid dihydrat C19H21NO4.HCl.2H2O                      p.t.l: 399,9 Naloxon hydroclorid là 4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-17- (prop-2-enyl) morphinan-6-on hydroclorid dihydrat phải...

VIÊN NÉN METHYLDOPA

HOT NEWS