Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 6

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 6

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

PHỤ LỤC 6.13 Khối lượng riêng thô Khối lượng riêng thô của bột là tỷ...

PHÂN TÍCH NHIỆT

phụ lục 6.12 Phân tích nhiệt là một nhóm các kỹ thuật xác định những...

XÁC ĐỊNH GÓC QUAY CỰC VÀ GÓC QUAY CỰC RIÊNG

PHỤ LỤC 6.4 Góc quay cực của một chất là góc của mặt phẳng phân...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT RẮN

PHỤ LỤC 6.11 Khối lượng riêng có liên quan đến sự phân bổ không gian...

XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤT

PHỤ LỤC 6.10 Điện dẫn suất (còn gọi là Độ dẫn điện riêng) là giá...

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU

PHỤ LỤC 6.9 Xác định độ thẩm thấu là một phương pháp đo nồng độ...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY, KHOẢNG NÓNG CHẢY VÀ ĐIỂM NHỎ GIỌT

PHỤ LỤC 6.7 Khoảng nóng chảy (gọi tắt là khoảng chảy) của một chất là...

XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG

PHỤ LỤC 6.3 Độ nhớt của chất lỏng là một đặc tính của chất lỏng...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TỶ TRỌNG

PHỤ LỤC 6.5 Khối lượng riêng Khối lượng riêng của một chất ở nhiệt độ...