XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤT

0
PHỤ LỤC 6.10 Điện dẫn suất (còn gọi là Độ dẫn điện riêng) là giá trị nghịch đảo của điện trở suất. Một dây dẫn có độ dài L (cm) và thiết diện...

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU

0
PHỤ LỤC 6.9 Xác định độ thẩm thấu là một phương pháp đo nồng độ thẩm thấu của dung dịch mẫu thử từ phép đo của độ hạ băng điểm. Khi một dung...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY, KHOẢNG NÓNG CHẢY VÀ ĐIỂM NHỎ GIỌT

0
PHỤ LỤC 6.7 Khoảng nóng chảy (gọi tắt là khoảng chảy) của một chất là khoảng nhiệt độ đã hiệu chỉnh, kể từ khi chất rắn bắt đầu nóng chảy và xuất...
dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG

0
PHỤ LỤC 6.3 Độ nhớt của chất lỏng là một đặc tính của chất lỏng liên quan chặt chẽ đến lực ma sát nội tại cản lại sự di động tương đối...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

0
PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen của dung dịch nước. Trong thực hành, định nghĩa trên là một định nghĩa thực nghiệm. pH...
dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TỶ TRỌNG

1
PHỤ LỤC 6.5 Khối lượng riêng Khối lượng riêng của một chất ở nhiệt độ t (pt) là khối lượng một đơn vị thể tích của chất đó, xác định ở nhiệt độ...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC

0
PHỤ LỤC 6.6 Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ cao nhất giữ nguyên không đổi trong quá trình chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Dụng cụ (Hình 6.6) Một ống...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHOẢNG CHƯNG CẤT

0
PHỤ LỤC 6.8 Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ đã hiệu chỉnh, tại đó áp suất hơi của chất lỏng đạt tới 101,3 kPa. Xác định nhiệt độ sôi Dụng...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

0
PHỤ LỤC 6.1 Chỉ số khúc xạ (η) của một chất so với không khí là tỷ lệ giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ của chùm tia...
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN PAPAVERIN HYDROCLORID

0
Tabellae Papaverini hydrochloridi Là viên nén chứa papaverin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20)...

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH

DOMPERIDON MALEAT

HOT NEWS