XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

0
PHỤ LỤC 6.13 Khối lượng riêng thô Khối lượng riêng thô của bột là tỷ số giữa khối lượng của bột chưa bị dồn nén so với thể tích của nó, bao gồm...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

0
PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen của dung dịch nước. Trong thực hành, định nghĩa trên là một định nghĩa thực nghiệm. pH...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT RẮN

0
PHỤ LỤC 6.11 Khối lượng riêng có liên quan đến sự phân bổ không gian của chất trong một nguyên liệu. Khối lượng riêng của chất rắn thường được biểu thị bằng số...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

0
PHỤ LỤC 6.1 Chỉ số khúc xạ (η) của một chất so với không khí là tỷ lệ giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ của chùm tia...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHOẢNG CHƯNG CẤT

0
PHỤ LỤC 6.8 Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ đã hiệu chỉnh, tại đó áp suất hơi của chất lỏng đạt tới 101,3 kPa. Xác định nhiệt độ sôi Dụng...

XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤT

0
PHỤ LỤC 6.10 Điện dẫn suất (còn gọi là Độ dẫn điện riêng) là giá trị nghịch đảo của điện trở suất. Một dây dẫn có độ dài L (cm) và thiết diện...

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU

0
PHỤ LỤC 6.9 Xác định độ thẩm thấu là một phương pháp đo nồng độ thẩm thấu của dung dịch mẫu thử từ phép đo của độ hạ băng điểm. Khi một dung...

PHÂN TÍCH NHIỆT

0
phụ lục 6.12 Phân tích nhiệt là một nhóm các kỹ thuật xác định những thay đổi tính chất vật lý của một chất theo sự thay đổi nhiệt độ. Các kỹ...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC

0
PHỤ LỤC 6.6 Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ cao nhất giữ nguyên không đổi trong quá trình chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Dụng cụ (Hình 6.6) Một ống...
- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Cimetidin

0
Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cimetidin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

NHŨ HƯƠNG

HOT NEWS