dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TỶ TRỌNG

1
PHỤ LỤC 6.5 Khối lượng riêng Khối lượng riêng của một chất ở nhiệt độ t (pt) là khối lượng một đơn vị thể tích của chất đó, xác định ở nhiệt độ...
dược điển việt nam

XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG

0
PHỤ LỤC 6.3 Độ nhớt của chất lỏng là một đặc tính của chất lỏng liên quan chặt chẽ đến lực ma sát nội tại cản lại sự di động tương đối...

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC

0
PHỤ LỤC 6.6 Nhiệt độ đông đặc là nhiệt độ cao nhất giữ nguyên không đổi trong quá trình chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Dụng cụ (Hình 6.6) Một ống...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT RẮN

0
PHỤ LỤC 6.11 Khối lượng riêng có liên quan đến sự phân bổ không gian của chất trong một nguyên liệu. Khối lượng riêng của chất rắn thường được biểu thị bằng số...

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG THÔ VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG GÕ CỦA BỘT

0
PHỤ LỤC 6.13 Khối lượng riêng thô Khối lượng riêng thô của bột là tỷ số giữa khối lượng của bột chưa bị dồn nén so với thể tích của nó, bao gồm...

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU

0
PHỤ LỤC 6.9 Xác định độ thẩm thấu là một phương pháp đo nồng độ thẩm thấu của dung dịch mẫu thử từ phép đo của độ hạ băng điểm. Khi một dung...

XÁC ĐỊNH GÓC QUAY CỰC VÀ GÓC QUAY CỰC RIÊNG

0
PHỤ LỤC 6.4 Góc quay cực của một chất là góc của mặt phẳng phân cực bị quay đi khi ánh sáng phân cực đi qua chất đó nếu là chất lỏng,...

PHÂN TÍCH NHIỆT

0
phụ lục 6.12 Phân tích nhiệt là một nhóm các kỹ thuật xác định những thay đổi tính chất vật lý của một chất theo sự thay đổi nhiệt độ. Các kỹ...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

0
PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen của dung dịch nước. Trong thực hành, định nghĩa trên là một định nghĩa thực nghiệm. pH...
- Advertisement -

APLICATIONS

BẠC VITELINAT

0
BẠC VITELINAT Argentum vitellinicum Argyrol Bạc vitelinat là hợp chất của bạc với vitelin (phospho-protein), phải chứa ít nhất 20,0 % Ag. Tính chất Mảnh hoặc phiến màu nâu...

KÊ NỘI KIM

BUPIVACAIN HYDROCLORID

PYRIDOXIN HYDROCLORID

HOT NEWS