THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG HUYẾT THANH MIỄN DỊCH

0
2334

PHỤ LỤC 15.10

Mục đích của thử nghiệm nhận dạng huyết thanh miễn dịch là nhằm khẳng định huyết thanh thử nghiệm chỉ chứa protein từ loài động vật đăng ký trong sản xuất.
Có thể tiến hành theo 1 trong 2 kỹ thuật sau:

Mục lục

Kỹ thuật khuếch tán miễn dịch (Ouchterlony)

Nguyên lý

Kỹ thuật này dựa trên nguyên lý khuếch tán kép tự do của kháng nguyên và kháng thể từ các giếng riêng biệt được tạo trong gel agarose 1 % vào môi trường và tạo thành cung tủa do phản ứng đặc hiệu của chúng.

Vật liệu và thiết bị

Phiến kính.
Agarose 1 % trong đệm phosphat pH 7,4.
Hộp ẩm.
Huyết thanh miễn dịch thử nghiệm.
Huyết thanh kháng loài.
Dung dịch nhuộm: Coomasie blue 0,025 %.
Dung dịch tẩy màu: Methanol – acetic acid – nước cất (4:1:5).

Tiến hành

Đổ gel agarose 1 % lên phiến kính.
Dùng dụng cụ đục giếng loại có đường kính 3 mm tạo 7 giếng trên phiến kính (1 giếng ở giữa, 6 giống cách đều xung quanh). Nhỏ huyết thanh kháng loài vào các giếng xung quanh và huyết thanh thử nghiệm vào giống ở giữa.
Đặt phiến kính vào hộp ẩm từ 12 h đến 48 h.
Nhuộm gel với dung dịch nhuộm coomasie blue 0,025 %.
Tẩy màu bằng dung dịch tẩy màu, sau đó rửa bằng nước cất.
Để khô phiến kính ở nhiệt độ phòng.

Kỹ thuật điện di miễn dịch

Nguyên lý

Dưới tác động của điện trường và trong môi trường gel agarose, kháng nguyên tích điện âm từ giếng ở phía cực âm và kháng thể tích điện dương từ giếng ở phía cực dương sẽ di chuyển ngược chiều nhau, khi gặp nhau sẽ hình thành đường tủa có thể nhìn thấy được.

Vật liệu và thiết bị

Phiến kính.
Thạch 3 % trong nước cất.
Agarose 1,5 % trong đệm barbital pH 8,4.
Huyết thanh miễn dịch thử nghiệm.
Huyết thanh kháng loài.
Máy điện di, nguồn điện.
Dung dịch nhuộm, rửa, tẩy máu….

Tiến hành

Đổ thạch nền 3 % lên phiến kính.
Đổ agarose 1.5 % lên trên thạch nền.
Sau khi agarose đông, đục 2 giếng có đường kính 3 mm, khoảng cách giữa 2 giếng là 4 mm đến 5 mm. Nhỏ huyết thanh thử nghiệm và huyết thanh kháng loài vào mỗi giếng.
Đặt phiến kính vào máy điện di.
Tiến hành điện di ở 10 V/cm từ 10 min đến 60 min tuỳ thử nghiệm.
Ngừng điện di, quan sát kết quả.
Để dễ quan sát đường tủa, cần loại protein không tủa bằng cách ngâm phiến kính trong đệm PBS. Phủ giấy lọc Whatman lên phiến kính và sấy ở 37 °C đến khô.
Nhuộm xanh với Coomasie blue trong 20 min.
Tẩy màu, rửa với nước cất, để khô.

Nhận định kết quả

Huyết thanh miễn dịch thử nghiệm được nhận dạng đúng khi xuất hiện đường tủa giữa mẫu thử nghiệm và huyết thanh kháng loài tương ứng.

2/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây