VIÊN NÉN ZIDOVUDIN

0
2293

Tabellae Zidovudini

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa zidovudin.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây.

Hàm lượng zidovudin, C10H13N5O4, tử 90,0 % đến 110,0 % so với lượng ghi trên nhãn.

Định tính viên nén Zidovudin

Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (Phụ lục 4.1).

Dung môi pha mẫu: Methanol – nước (75 : 25). Dung dịch đối chiếu: Dung dịch zidovudin chuẩn trong dung môi pha mẫu có nồng độ khoảng 15 μg/ml.

Dung dịch thử: Cân chính xác một lượng bột viên (đã bỏ lớp bao phim nếu cần) tương đương với khoảng 150 mg zidovudin vào bình định mức dung tích 100 ml. Thêm khoảng 70 ml dung môi pha mẫu. Siêu âm khoảng 5 min để hòa tan, pha loãng với dung môi pha mẫu vừa đủ đến vạch. Lắc đều. Lọc hoặc ly tâm. Hút 1 ml dung dịch trong và pha loãng thành 100 ml với dung môi pha mẫu. Đo phổ hấp thụ tử ngoại của dung dịch đối chiếu và dung dịch thử ở trong khoảng bước sóng từ 200 nm đến 400 nm. Sử dụng cốc đo dày 1 cm, màu trắng là dung môi pha mẫu. Phổ hấp thụ tử ngoại của dung thử phải cho các bước sóng cực đại và cực tiểu hấp thụ tương tự như dung dịch đối chiếu.

Trong mục Định lượng, sắc ký đồ thu được từ dung dịch thử cho pic chính có thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic zidovudin thu được từ sắc ký đồ của dung dịch chuẩn.

Độ hòa tan của viên nén Zidovudin

(Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu cánh khuấy.

Môi trường hòa tan: 900 ml nước.

Tốc độ quay:50 r/min.

Thời gian: 30 min.

Tiến hành định lượng zidovuđin bằng phương pháp sắc ký lòng (Phụ lục 5.3) với pha động, dung dịch chuẩn và cácđiểu kiện sắc ký như ở mục định lượng.

Dung dịch thử: Sau thời gian hòa tan quy định, hút một phần dịch hòa tan, lọc, bỏ dịch lọc đầu. Pha loãng dịch lọc với nước để thu được dung dịch có nồng độ zidovudin khoảng 0,12 mg/ml.

Yêu cầu: Không ít hơn 75% (Q) lượng zidovudin, C10H13N5O4, so với lượng ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 min.

Tạp chất liên quan viên nén Zidovudin

Phương pháp sác ký lòng (Phụ lục 5.3) với pha động, dung dịch chuẩn, dung dịch thử, các điều kiện sắc ký và cách tiến hành như mô tà ở mục Định lượng.

Hàm lượng mỗi tạp chất nếu có được tính theo công thức sau:

100(l/F)(Sj/Ss)

Trong đó:

F: Hệ số đáp ứng tương đối, hệ số này là 1,7 cho tạp chất c của zidovudin và 1,0 cho các tạp khác,

s: Diện tích pic của từng tạp chất trên sắc kv đồ của dung dịch thử.

Ss: Diện tích pic zidovudin thu được trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn.

Yêu cầu:

Tạp chất c của zidovudin: Không được quá 1,5 %.

Tạp chất khác: Không được quá 0,2 %.

Tổng tạp: Không được quá 2,0 %.

Định lượng viên nén Zidovudin

Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Hòa tan 3,0 g natri acetat (TT) và 1,3 g natri octansulfonat (TT) trong 900 ml nước. Thêm 90 ml methanol (TT) và 40 ml acetonitrile (TT), trộn đều. Điều chỉnh với acid acetic bằng (TT) đến pH 5,3. .Lọc và đuổi khí. Điều chinh tỉ lệ nếu cần.

Dung dịch tạp chất B chuẩn (dung dịch gốc): Cân chính xác một lượng tạp chất B chuẩn của zidovudin, hòa tan và pha loãng bằng methanol (TT) để thu được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,1 mg/ml.

Dung dịch tạp chất c chuẩn (dung dịch gốc): Cân chính xác một lượng tạp chất c chuẩn của zidovudin, hòa tan và pha loãng bàng methanol (TT) để thu được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,2 mg/ml.

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 30 mg zidovudin chuẩn và chuyển vào bình định mức dung tích 250 ml, thêm 3 ml methanol (TT) lắc để hòa tan. Thêm 2,5 ml dung dịch tạp chất B chuẩn, thêm 5 ml dung dịch tạp chất c chuẩn, lắc đều và thêm nước vừa đủ đến định mức. Dung dịch thu được có chứa zidovudin nồng độ 0,12 mg/ml, tạp chất B của zidovudin nồng độ 0,001 mg/ml, tạp chất c của zidovudin nồng độ 0,004 mg/ml.

Dung dịch thử: Cân 20 viên (đã bò lớp bao phim, nếu cần), tính khối lượng trưng bình viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với 300 mg zidovudin vào bình định mức dung tích 100 ml. Thêm khoảng 10 ml nước, lăc đêu đê phân tán bột viên, thêm 30 ml methanol (TT) và lắc siêu âm 10 min để hòa tan. Pha loãng với nướcvừa đù đen vạch, trộn đểu. Lọc. Pha loãng 4,0 ml dịch lọc thành 100,0 ml bằng nước.

Điều kiện sắc ký:

Cột kích thước (15 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c.

Detector quang phổ tử neoại đặt ờ bước sóng 265 nm.

Tốc độ dòng: 1,3 ml/min.

Thể tích tiêm: 20 pl.

Cách tiến hành:

Kiểm tra tính phù hợp cùa hệ thống: Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, thời gian lưu tương đối của tạp chất c là 0,17, zidovudin là 1,0, tạp chất B là 1,2. Độ phân giải giữa pic zidovudin và pic tạp chất B không nhỏ hơn 2,5. Hệ số đối xứng của pic zidovudin không lớn hơn 2,0. Độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic zidovudin từ sáu lần tiêm lặp lại dung dịch chuẩn không lớn hơn 2,0 %. Tiến hành sắc ký với dung dịch thử. Từ diện tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C10H13N5O4 trong zidovudin chuẩn, tính hàm lượng zidovudin trong viên so với lượng ghi trên nhãn.

Bảo quản viên nén Zidovudin

Trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc viên nén Zidovudin

Kháng virus.

Hàm lượng thường dùng viên nén Zidovudin

200 mg; 300 mg.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây